Yleismittarit

NPI Neuropsykiatrinen haastattelu
Neuropsykiatrinen haastattelu (NPI) on kehitetty Alzheimerin tautiin ja muihin degeneratiivisiin aivosairauksiin liittyvien käytösoireiden ja psykopatologian tunnistamiseen.

NPI

NPI-Q Neuropsykiatrisen oirekyselyn lyhyt versio

NPI-Q on kehitetty ja validoitu versio tavallisesta NPI:sta nopeaksi työkaluksi neuropsykiatristen oireiden arvioimiseksi tavanomaisessa kliinisessä työssä.

GDS Geriatrinen depressioasteikko
Geriatrinen depressioasteikko (GDS) kehitettiin iäkkäiden henkilöiden masennuksen arviointia varten. Kehitystyössä painotettiin asteikon täyttämisen helppoutta. Lisäksi pyrittiin välttämään vanhuksilla yleisesti esiintyvien somaattisten oireiden mukaan ottamista kysymysvalikoimaan. Alkuperäisestä 30 kysymystä (kyllä/ei) käsittävästä asteikosta on myöhemmin kehitetty 15, 10 ja 4 kysymyksestä koostuvat suppeammat arviointiasteikot.GDS on itsearviointiasteikko, mutta toinen henkilö voi täyttää asteikon luettuaan kysymykset ääneen tutkittavalle. Masennusoireita arvioidaan viimeksi kuluneen viikon ajalta. GDS soveltuu parhaiten depression seulontamittariksi vanhuksilla. Summapistemäärä 010 on normaali, 1120 viittaa lievään depressioon ja 2130 keskivaikeaan tai vaikeaan depressioon.

GDS-30

GDS-15

Cornellin masennusasteikko – dementiaoireisten muistisairaiden ihmisten depression mittari
Cornell masennusasteikko -mittari on kehitetty erityisesti depressio-oireiden ja niiden vaikeusasteen tunnistamiseen. Mittari koostuu viidestä osa-alueesta, jotka muodostavat yhteensä 19 osiota.

Cornellin masennusasteikko

CMAI Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko
Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko (CMAI) kehitettiin alunperin hoivakotien asukkaiden levottomuusoireiden esiintymistiheyden arvioimista varten. Tutkimuskäyttöön kehitettyä mittaria on myöhemmin sovellettu kliinisessä työssä. Asteikon voi täyttää joko asukkaan/potilaan omahoitaja/omainen tai muu henkilö haastateltuaan omahoitajaa/omaista.

Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko

MNA Mini Nutritional Assessment
Mini Nutritional Assessment (MNA) on yli 65-vuotiaiden ihmisten ravitsemustilan arviointiin. Validoitu testi, joka laajalti käytössä ja se soveltuu sekä laitoksissa että kotona asuvien henkilöiden ravitsemustilan arviointiin. Testin tulos jaottelee henkilöt ali- tai virheravittuihin, ali- tai virheravitsemuksen riskissä oleviin sekä niihin, joilla ravitsemustila on hyvä.

MNA

MNA (lyhyt)