Muistin ja tiedonkäsittelyn (kognition) arviointi

CERAD kognitiivinen tehtäväsarja
CERAD = The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s disease

Linkki: cerad.fi
Linkki: toimia.fi

MMSE Mini-Mental State Examination
Mini-Mental State Examination (MMSE) on älyllisen toimintakyvyn arvioinnissa laajalti käytetty lyhyt testi. Se soveltuu niin lääkärin kuin hoitajan työvälineeksi. Tärkeää on, että testin tekijä lukee ohjeet huolellisesti ennen testin tekoa ja tarvittaessa hankkii itselleen koulutusta testin tekemiseen. Hoidon kannalta on tärkeää pistemäärän lisäksi kuvata testituloksia esim. millä osa-alueilla testattavalla oli vaikeuksia ja missä hän onnistui hyvin.

Linkki (pdf) MMSE Mini-Mental State Examination (fi)

Linkki (pdf) MMSE – ohjeet MMSE-testin tekemiseen (fi)

MMSE på svenska
Mini Mental State Examination är ett kort, s.k. minitest för bedömning av kognitiva funktioner.

Linkki (pdf) MMSE Mini-Mental State Examination (sve)

Venäjänkielinen MMSE Mini-Mental State Examination
Testi on tehty yhteistyössä Suomen Alzheimer-tutkimussseuran ja Suomen muistiasiantuntijat ry:n kanssa.

Linkki (pdf) MMSE Mini-Mental State Examination (ru)

MoCA Montreal Cognitive Assessment
MoCA-testi testaa orientaatiota ja muistia sekä päättelyä, hahmottamista ja tarkkaavaisuutta. Testin on arvioitu olevan MMSE-testiä luotettavampi seulontatestinä ja mm. arvioitaessa muistisairaan ihmisen ajokykyä.

Osallistumalla SUMUn järjestämään MoCA-koulutukseen saat uusimmat materiaalit käyttöösi.

TMT Trail Making Test
Trail Making Test (TMT) kuuluu eniten käytettyihin neuropsykologisiin tehtäväsarjoihin (Halstead-Reitan). Testi on neuropsykologian yleisvälineistöä.

Linkki (pdf) TMT Trail Makin Test

TyöOptimi-kysely
TyöOptimi-kysely auttaa tunnistamaan työssäkäyvän kognitiivisia ja muistioireita. Kysymykset on muodostettu yhdistelemällä kymmenen eri vertailukyselyn kysymyksiä tiedonkäsittelyn työläyden arvioimiseksi.

Linkki (pdf) TyöOptimi-kysely

Muistikysely
Tämä muistikysely on tarkoitettu muistioireisen henkilön itsensä täytettäväksi joko vastaanoton yhteydessä tai ennen sitä. Läheiselle annettu samansisältöinen kysely antaa mahdollisuuden verrata vastauksia. Selvä ero läheisen vastauksiin verrattuna samoista toiminnoista voi kuvata tutkittavan sairaudentunnon puutetta.

Linkki (pdf) Muistikysely

Muistikysely läheiselle
Tämä muistikysely on tarkoitettu muistioireisen henkilön läheisen täytettäväksi joko vastaanoton yhteydessä tai ennen sitä. Lomake helpottaa tarkempaa haastattelua sekä auttaa läheistä jäsentämään ja ilmaisemaan havaintojaan.

Linkki (pdf) Muistikysely läheiselle

Minnesformulär på svenska
Förfrågan är avsedd att ifyllas av personen med minnesproblem, antingen före eller i samband med första mottagningsbesöket. En likadan förfrågan som den närstående fyller i ger möjlighet att jämföra svaren med varandra. Om den undersöktas och närståendes iakttagleser klart avviker från varandra ger det information om patientens eventuella bristande sjukdomsinsikt.

Linkki (pdf) Minnesförfrågan till patienten

Minnesformulär till närstående på svenska
Förfrågan är avsedd att ifyllas av en närstående, antingen före eller i samband med första mottagningsbesöket. Avsikten med förfrågan är att underlätta en mer exakt intervju samt hjälpa den närstående att definiera och beskriva sina iakttagelser.

Linkki (pdf) Minnesformulär till närstående

Vironkielinen muistikysely
Testi on tehty yhteistyössä Suomen Alzheimer-tutkimussseuran ja Suomen muistiasiantuntijat ry:n kanssa.

Linkki (pdf) Vironkielinen muistikysely/Mäluküsimustik

Vironkielinen muistikysely läheiselle
Testi on tehty yhteistyössä Suomen Alzheimer-tutkimussseuran ja Suomen muistiasiantuntijat ry:n kanssa.

Linkki (pdf) Vironkielinen muistikysely läheiselle/Mäluküsimustik lähedasele