Oppaat muistityön tueksi

Maksuttomat oppaamme on tarkoitettu kaikille muistityön kehittämisestä ja muistityöstä kiinnostuneille. Osa oppaista on ostettavissa painettuna versiona edulliseen hintaan.


Muistimatka

Muistimatka-väline tarjoaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, muistisairaille henkilöille sekä heidän läheisilleen keinoja vaikeiden asioiden puheeksi ottamisessa. Muistimatka-väline koostuu lähes 70 erilaisesta pysäkistä, joihin muistiperhe ja muistiammattilaiset joutuvat muistimatkallaan pysähtymään.

Muistimatkan käytössä ei ole tarkkoja ohjeita, voit käyttää sitä juuri sinulle sopivalla tavalla.

Hyppää mukaan Muistimatkalle!

PAINETTU MUISTIMATKA ON TÄLLÄ HETKELLÄ LOPPU !

(tilaa painettu Muistimatka, toimituskulujen hinnalla palaute@sumut.fi)


Opas oikeudelliseen ennakointiin, Miten turvaan tahtoni toteutumisen

Oikeudellisella ennakoinnilla on suuri merkitys huomisen hyvinvointisi kannalta. On olemassa oikeudellisia keinoja, joiden avulla voit varautua tilanteeseen, jossa et pysty enää omia asioitasi hoitamaan. Oikeudellisella ennakoinnilla voit varmistaa tahtosi toteutumisen.

TILAA PAINETTU OPAS OIKEUDELLISEEN ENNAKOINTIIN (56 sivua), hinta 5 euroa + toimituskulut palaute@sumut.fi

Paperilasku lähetetään tilauksen mukana kirjekuoressa.


Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad? Handbok i att förbereda sig juridiskt

Det har för ditt framtida välbefinnande stor betydelse att du är förutseende redan i dag. Det finns rättsliga instrument med vars hjälp du kan förbereda dig för en situation då du inte längre själv kan sköta dina egna angelägenheter. Genom att använda dig av dessa instrument kan du försäkra dig om att din vilja även då respekteras.

BESTÄLL DEN TRYCKTA HANDBOKEN (56 SIDOR), Pris 5 euro + postavgift palaute@sumut.fi

Pappersfaktura skickas med i beställningen som sänds per post.


Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta, 2017.

Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta -oppaan kansikuva

Kirjoittajat: S Jaakson, E Hemmilä, U Jaakkola

Opas on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kulttuurisensitiivisen muistityön tueksi. Teokseen on koottu Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävän ETNIMU-projektin havaintoja. Oppaassa käsitellään sitä, miten etnistaustainen ikääntyvä on toisaalta samanlainen ja toisaalta erilainen asiakas, ja miten kulttuurinen tausta vaikuttaa mm. muistivastaanotolla ja testaustilanteessa. Lisäksi opas esittelee kulttuurisensitiivisen työotteen, jota hyödyntämällä ammattilaisen on mahdollista huomioida asiakkaansa tausta ja tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.

Opas saatavilla myös englanniksi: Cultural Sensitivity in Memory Work: Experiences from Finland


Harjoituksia aivojen aktivointiin, 2016.

Kirjoittajat: S Jaakson, E Rönkkö, U Jaakkola

Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 22 koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta, jotka tukevat aivoterveyttä edistämällä aivojen ja lihasten yhteistoimintaa. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niissä edetään helposta vaikeampaan.

Opas saatavilla:

HUOM! Suomenkielinen opas loppuunmyyty!


Harjoituksia aivojen aktivointiin 2, suomenkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, A Jonuks, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 26 ratkaisuharjoitusta, jotka aktivoivat aivoja. Harjoitukset voi tehdä sellaisinaan tai niitä voi mukauttaa jatko- ja keskustelukysymyksillä.

Lataa tästä

Harjutusi aju aktiveerimiseks 2, vironkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, A Jonuks, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 26 ratkaisuharjoitusta, jotka aktivoivat aivoja. Harjoitukset voi tehdä sellaisinaan tai niitä voi mukauttaa jatko- ja keskustelukysymyksillä.

Lataa tästä

УПРAЖHEHИЯ ДЛЯ AKTИBИЗAЦИИ MO3ГOBOЙ ДEЯTEЛьHOCTИ 2, venäjänkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, A Jonuks, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 26 ratkaisuharjoitusta, jotka aktivoivat aivoja. Harjoitukset voi tehdä sellaisinaan tai niitä voi mukauttaa jatko- ja keskustelukysymyksillä.

Lataa tästä

Jimicsiyada dardargelinta maskaxda 2, somalinkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, A Jonuks, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 26 ratkaisuharjoitusta, jotka aktivoivat aivoja. Harjoitukset voi tehdä sellaisinaan tai niitä voi mukauttaa jatko- ja keskustelukysymyksillä.
Lataa tästä

Aivoterveyttä edistämään!, suomenkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, U Jaakkola
Kuvaus: Opas on suunnattu etnistaustaisten ikääntyvien ryhmänohjaajille ja aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille. Teos kokoaa muistin toiminnan ja aivoterveyden edistämisen kannalta keskeiset teemat helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. Opasta tukevat Harjoituksia aivojen aktivointiin 1 ja 2 -vihkoset, joita suositellaan käytettäväksi tämän oppaan rinnalla. Yhdessä kolme opasta muodostavat työkalun, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat järjestää aivoterveyttä edistävää kurssitoimintaa.

Lataa tästä

Aju tervist edendama!, vironkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, U Jaakkola
Kuvaus: Opas on suunnattu etnistaustaisten ikääntyvien ryhmänohjaajille ja aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille. Teos kokoaa muistin toiminnan ja aivoterveyden edistämisen kannalta keskeiset teemat helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. Opasta tukevat Harjoituksia aivojen aktivointiin 1 ja 2 -vihkoset, joita suositellaan käytettäväksi tämän oppaan rinnalla. Yhdessä kolme opasta muodostavat työkalun, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat järjestää aivoterveyttä edistävää kurssitoimintaa.

Lataa tästä

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЗГА!, venäjänkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, U Jaakkola
Kuvaus: Opas on suunnattu etnistaustaisten ikääntyvien ryhmänohjaajille ja aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille. Teos kokoaa muistin toiminnan ja aivoterveyden edistämisen kannalta keskeiset teemat helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. Opasta tukevat Harjoituksia aivojen aktivointiin 1 ja 2 -vihkoset, joita suositellaan käytettäväksi tämän oppaan rinnalla. Yhdessä kolme opasta muodostavat työkalun, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat järjestää aivoterveyttä edistävää kurssitoimintaa.

Lataa tästä

Horumarinta caafimaad maskaxeedka!, somalin kielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, U Jaakkola
Kuvaus: Opas on suunnattu etnistaustaisten ikääntyvien ryhmänohjaajille ja aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille. Teos kokoaa muistin toiminnan ja aivoterveyden edistämisen kannalta keskeiset teemat helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. Opasta tukevat Harjoituksia aivojen aktivointiin 1 ja 2 -vihkoset, joita suositellaan käytettäväksi tämän oppaan rinnalla. Yhdessä kolme opasta muodostavat työkalun, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat järjestää aivoterveyttä edistävää kurssitoimintaa.

Lataa tästä

Ikääntyneen ravitsemusopas, 2014.
Kirjoittaja:M Suominen
Kuvaus: Maittava ja ravitseva ruoka kuuluu iäkkään ihmisen hyvään elämään. Ruokailuhetki on parhaimmillaan virkistävä ja mielihyvää tuottava. Riittävä ravinnonsaanti ja hyvä ravitsemustila ylläpitävät toimintakykyä, ehkäisevät sairauksien syntyä ja auttavat toipumaan niistä. Lue lehtisestä käytännönläheisiä vinkkejä, miten toteuttaa monipuolinen ruokavalio.

Lataa tästä

Pieni opas muistimentorille, 2011.
Kirjoittajat: Kotona Paras -projekti 2008–2011
Kuvaus: Hiljaisen tiedon ja näkyvän osaamisen siirtäminen työkaverille tai työyhteisölle on välttämätöntä muistisairaan ihmisen hyvän hoidon turvaamiseksi. Muistimentoroinnista hyötyvät sekä asiakkaat, aktorit että mentorit. Oppaasta saat käytännönläheistä tietoa muistimentoroinnista sekä esimerkkejä hyväksi havaituista toteutustavoista. Projektia tuki RAY.

Lataa tästä

Opas ikääntyneen muistioireisen kodin muutostöihin, 2007.
Kirjoittajat: L Sievänen, M Sievänen, K Välikangas ja U Eloniemi-Sulkava
Kuvaus: Muistioireiden lisääntyessä asunnon tuttuuden ja turvallisuuden merkitys korostuu. Muutostyöt tulisi toteuttaa ”ikäänkuin mikään ei muuttuisi”. Oppaassa kerrotaan asunnon muutostöistä ja muutostöiden suunnittelun periaatteista.

Lataa tästä

Dementiapotilaan äkillisen sekavuusoireyhtymän hoito – opas lääkäreille ja muulle hoitohenkilökunnalle, 2006.
Kirjoittajat: J Laurila, K Pitkälä ja T Rahkonen
Kuvaus: Delirium, äkillinen sekavuusoireyhtymä, on kokonaisvaltainen toimintakyvyn, tarkkaavaisuuden ja ymmärryksen häiriötila. Kirjassa kuvataan deliriumin oireet ja sille altistavat tekijät, käsitellään sen tavallisimmat syyt ja sen ennaltaehkäisyn mahdollisuudet. Oppaassa kerrotaan myös hoitokeinoista.

Lataa tästä

Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle, 1999.
Kirjoittajat: R Sulkava, P Viramo ja U Eloniemi-Sulkava
Kuvaus: Etenevät muistisairaudet edetessään heikentävät ensisijaisesti sairastuneen ihmisen kognitiivista eli älyllistä toimintakykyä. Sairauksiin voi liittyä myös sairastuneen käyttäytymisen muutoksia. Käytösoireet ovat usein kaikkien kannalta kognitiivisia puutosoireita jopa haasteellisimpia. Oppaassa kuvataan käytösoireita, niiden tutkimista ja hoitamista.

Lataa tästä