Kulttuurisensitiivinen muistityö

ETNIMU 2015-2017 -projektisivusto

Kulttuurisensitiivisessä muistityössä keskeisiä työtapoja ovat:

• etnistaustaisten ikääntyvien onnistunut tavoittaminen
• aito kohtaaminen
• luottamussuhteen rakentaminen

Työtapa rakentuu aina myös empatian varaan.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten omien asenteiden merkitys sekä oman toiminnan jatkuva reflektointi ovat keskiössä työn onnistumisen kannalta. Kulttuurisensitiivistä työotetta tarvitaan niin yksilö- kuin johtajatasolla. ETNIMU-projektissa kehitetyn oppaan tarkoituksena on laajentaa ammattilaisten ymmärrystä siitä, miten eri kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita tulisi kohdata muistityössä. Opas on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

KULTTUURISENSITIIVINEN MUISTITYÖ: Kokemuksia Suomestahttp://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/ETNIMU_opas_Kulttuurisensitiivinen_muistity%C3%B6_17.pdfCultural Sensitivity in Memory Work: Experiences from Finlandhttp://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/ETNIMU_opas_Kulttuurisensitiivinen_muistity%C3%B6_ENG.pdfKulttuuristen erilaisuuksien sekä muistisairauden takaa täytyy osata nähdä myös ihminen, yksilö.