Tutkimuksia ja raportteja

Olemme vuosien varrella toteuttaneet useita muistisairaan ihmisen hyvään hoitoon ja ammattilaisen työn tukemiseen liittyneitä projekteja. Tutustu projekteissa tehtyihin tutkimuksiin ja niistä kirjoitettuihin raportteihin.


Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta yhteistyönä -toimintamalli, 2016.

Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta yhteistyönä -toimintamallin kansikuva

Kirjoittajat: H Nikumaa, E Koponen

Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta yhteistyönä -toimintamallin kuvaus, joka sisältää keskeiset toimijat, yhteistoiminnan sisällöt oikeudellisesta ennakoinnista edunvalvontaan, osaamisalueet ja toimintaperiaatteet. Toimintamalli tarjoaa myös runsaan työkalupakin ja kahden kunnan konkreettiset esimerkit siitä, mitä toimintamalli heillä tarkoittaa sekä mitä hyötyjä ja vaikutuksia sillä on.


Muistikoordinaattorin työ pintaa syvemmältä, 2013.

Muistikoordinaattorin työ pintaa syvemmältä -kirjan kansikuva

Kirjoittajat: M Virta, M Rautio ja M Toljamo

Työtä kannattaa tutkia. Kirjaa varten muistikoordinaattorit ovat tutkineet omaa työtään. Kirja on tehty Muistikoordinaattorin työn vaatimukset ja voimavaratekijät -hankkeessa. Hanke toteutettiin Suomen muistiasiantuntijat ry:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Hanke sai tukea Työsuojelurahastosta.


Ravitsemus muistisairaan kodissa. Loppuraportti, 2013.

Ravitsemus muistisairaan kodissa -loppuraportin kansikuva

Kirjoittajat: M Suominen, T Puranen, S Jyväkorpi

Ravitsemus muistisairaan kodissa -tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää kotona asuvien muistisairaiden ihmisten ja ikääntyneiden ravitsemushoitoa. Lisäksi tutkittiin muistisairaiden ja heidän puolisohoitajiensa ravinnonsaantia, ravitsemustilaa sekä räätälöidyn ravitsemushoidon vaikuttavuutta. Lue raportista ikääntyneiden ravitsemuksen haasteista ja tavoista toteuttaa ravitsemushoitoa.


Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen, 2011.

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen -oppaan kansikuva

Kirjoittajat: Kotona Paras -projekti 2008–2011

Muistikoordinaattoritoiminta on vaikuttavaksi todettu toimintatapa. Opas esittelee kahden kunnan muistikoordinaattoritoiminnan toimeenpanon ja juurruttamisen. Projektia tuki RAY.