Hyvät käytännöt

Haluamme kaikin tavoin edistää ihmislähtöistä hoitoa ja palvelua. Tarjoamme näkökulmia ja tutkimustuloksia muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Huomiota on syytä kiinnittää muun muassa asenteeseen, kohtaamistilanteeseen, sairastuneen hyvinvoinnin tarpeisiin sekä yhteistyöhön omaisten kanssa.

Käsi koskettaa vanhan ihmisen käsiä.
Kuva: Pixabay.