Elintavat

Elintapojen merkityksestä muistisairauksiin on saatu runsaasti uutta tietoa viime vuosina.

Muistisairauksien synnyn keskeinen riskitekijä on ikä. Siihen emme voi vaikuttaa. Sen sijaan elintapoihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Kivipellon ym. tutkimusten mukaan useat riskitekijät vaikuttavat muistisairauden, kuten Alzheimerin taudin, syntyyn koko elämänkaaren ajan.

Muistisairauksien riskitekijöitä ovat aivoverisuonisairaudet, korkea verenpaine, korkea kolesterolitaso ja ylipaino. Sairaudelta suojaavat sen sijaan korkea koulutustaso, liikunta, aktiivinen elämäntapa, vähäinen alkoholin kulutus, kala, pehmeät rasvat, kahvi ja verenpainelääkitys jos henkilöllä on korkea verenpaine. Myös vapaa-ajan liikunta keski-iässä pienentää myöhäisiän Alzheimerin taudin vaaraa (Kivipelto ym. 2014).

Liikunnalla on todettu myönteistä vaikutusta kognitiivisesti terveillä henkilöillä erityisesti toiminnan ohjaukseen, motoriseen toimintaan, tarkkaavaisuuteen, viivästettyyn mieleen palautukseen sekä käsittelyn nopeuteen. Liikunnan vaikuttavuutta kognitioon on tutkittu myös lievästä muistin heikkenemisestä (MCI) kärsivillä sekä muistisairailla henkilöillä.

Aiempien tutkimusten mukaan liikunnalla on vaikutusta lievästä muistin heikkenemisestä kärsivillä ja sillä saattaa olla vaikutusta myös muistisairailla ihmisillä kognitioon, todennäköisimmin toiminnanohjaukseen (Savikko ja Pitkälä 2012). Tämä löydös vahvistettiin Pitkälän ym. 2013 julkistetussa tutkimushankkeessa. Siinä liikunnalla oli myönteistä vaikutusta liikuntakykyyn, muistitoimintoihin ja masennukseen.

Lähteet

Jyväkorpi S. Syö muistaaksesi. Suomen muistiasiantuntijat ry, 2013.

Kivipelto M ja tutkimusryhmä. Finger-tutkimushanke.

Pitkälä K.

Savikko N, Pitkälä K. Liikunnan vaikutus kognitioon muistisairailla ihmisillä. Memo Lääkäri 2012;1.

Puranen T, Suominen M. Ikääntyneen ravitsemus – opas ravitsemuksen arviointiin ja ravitsemuksen hoitoon. Suomen muistiasiantuntijat, 2012.

Suominen M, Puranen T, Jyväkorpi S. Ravitsemus muistisairaan kodissa. Loppuraportti. Suomen muistiasiantuntijat, 2012.