Hoitotahto ja elämänlaatutestamentti

Hoitotahto

Hoitotahto on suullinen tai kirjallinen tahdon ilmaisu, jolla henkilö voi antaa hoitoa koskevia määräyksiä ja toivomuksia siltä varalta, että hän ei enää itse pysty käyttämään itsemääräämisoikeuttaan. Hoitotahdon ilmaisuun on olemassa monia lomakkeita, joita voi halutessaan hyödyntää:

Muistiliiton hoitotahtolomake

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitotahtolomake

Sipoon työryhmän hoitotahtolomake on kehitetty Suomenmuistiasiantuntijat ry:n Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä-projektissa, joka toteutettiin RAY:n tuella. Hoitotahtolomake on tehty vastaamaan käytännön tarpeisiin. Lomake on vapaasti jokaisen hyödynnettävissä. Hoitotahtonsa voi tallentaa myös Omakanta-palveluun. Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, jonka kautta näkee muun muassa omaan hoitoon liittyvät terveydenhuollon tekemät kirjaukset, reseptit sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset.

Elämänlaatutestamentti

Jokainen voi tehdä itselleen oman elämänlaatutestamentin, jossakertoo itselleen pienet ja vähän suuremmatkin tärkeät arkielämänasiat. Elämänlaatutestamentti on hyvä tehdä riittävän ajoissa. Sitä voitarvittaessa myös päivittää. Elämänlaatutestamentissa ilmaistut asiat tulee huomioida tilanteissa, joissa henkilö ei itse pysty enää huolehtimaan tai vaikuttamaan niihin. Tällaisia tilanteita voi olla ympärivuorokautisessa hoidossa muistisairauden edettyä pidemmälle. Mikäli henkilö ei enää pysty itse kirjaamaan tahtoaan lomakkeelle, voi omainen tai muu hänet hyvin tunteva henkilö häntä haastatella tai muuten avustaa lomakkeen täyttämisessä. Ensimmäisen elämänlaatutestamentin, silloisen hoitotestamentin, laati hallituksen jäsen, geriatrian professori Raimo Sulkava vuonna 2000. Se julkaistiin Suomen muistiasiantuntijat ry:n jäsenlehdessä ja se herättialusta alkaen kovasti kiinnostusta.