Tapahtumakalenteri


CERAD – muistisairausepäilyn ensivaiheen tutkimus

CERAD-tehtäväsarjaa suositellaan käytettäväksi muistisairausepäilyn ensivaiheen tutkimuksena silloin, kun oireet ovat hyvin lievät ja/tai kun on tarpeen määrittää, ovatko tarkemmat tutkimukset muistisairauden toteamiseksi tarpeen. Koulutus on suunniteltu lääkäreille, kotihoidon sairaan- ja terveydenhoitajille, muistihoitajille ja muistineuvojille.

Koulutusta varten tarvitset CERAD-tehtäväsarjan (sisältää käsikirjan, välineistökirjasen ja testilomakkeet). Voit tilata tehtäväsarjan Suomen Alzheimer tutkimusseurasta, osoitteesta www.cerad.fi

Kouluttajana: Kati Juva, dosentti LT
Hinta: 125 e

CERAD II – syventävä kurssi

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin!

Voit osallistua Cerad II -kurssille suoritettuasi CERAD-peruskurssin. Kurssilla syvennetään osaamista ja vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • CERAD -kognitiivisen tehtäväsarjan psykometriset ominaisuudet
  • Heikkojen CERAD -pisteiden esiintyvyys terveessä väestössä
  • CERAD:n soveltuvuus muuhun kuin Alzheimerin taudin diagnosoitiin
  • CERAD:sta puuttuvat mittarit ja niiden merkitys johtopäätösten tekemiselle

Muistisairaan ihmisen ja omaispuolison parisuhde ja seksuaalisuus

Aika: 9.9.2021 klo 14-16

Paikka: Teams -etäkoulutus

Hinta: 50e

Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä: https://link.webropol.com/ep/parisuhdejaseksuaalisuus

Kouluttaja: Maaret Meriläinen, toimintaterapeutti AMK, seksuaalineuvoja

Parisuhde muuttuu hiljalleen jo ennen muistisairauden diagnoosin varmistumista ja edetessään sairaus asettaa parisuhteen uuteen tilanteeseen. Arjen ja tuttujen roolien muuttuminen ei ole helppoa kummallekaan puolisolle. Seksuaalisuus voi olla etenkin sairauden alussa parisuhteen voimavara, mutta sairauden edetessä monenlaisia haasteita voi ilmaantua.

Muistisairaat ja omaispuolisot kohtaavat enemmän vaikeuksia seksuaalisuuden saralla, mutta silti he hakevat vaikeuksiin vähemmän apua muihin samanikäisiin verrattuna.

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa seksuaalisuudesta, sen hyvinvointivaikutuksista, mutta myös haasteista, joita muistisairauden myötä saatetaan kohdata sekä keinoista, joilla näihin haasteisiin voidaan vastata. Koulutus lisää tietoutta, sekä rohkeutta ottaa seksuaalisuus puheeksi.

Kouluttajana toimii Maaret Meriläinen -toimintaterapeutti, seksuaalineuvoja. Hän on toiminut muistisairaiden ja omaispuolisoiden parissa vuodesta 2007, joista viimeiset viisi vuotta muistipariskuntien kanssa kehittäen erilaisia toimintamuotoja parisuhteen hyvinvoinnin vahvistamiseen.


Muistisairaan henkilön ymmärtävä kohtaaminen

Aika: 20.9.2021 klo 13–16

Paikka: Teams-etäkoulutus

Hinta: 50e

Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/ep/ymmartavakohtaaminen

Kouluttaja: Kaisa Niinistö, geronomi AMK, muistikoordinaattori, kouluttaja

Muistisairaalla henkilöllä on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Ammattilaiselta vaaditaan tietoa muistisairauksista ja niiden erityispiirteistä, sekä taitoa kohdata muistisairas henkilö tähän tietoon perustuen. Tiedon lisäksi ammattilaisen tulee tuntea yksilön elämäntarina ja persoonallisuus. Pelkkä hyvä tahto ei riitä, vaan ymmärtävä kohtaaminen vaatii tietoa ja osaamista. Ymmärtävä kohtaaminen tukee muistisairaan henkilön toimintakykyä ja minäpystyvyyttä. Koulutuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä muistisairaan henkilön vuorovaikutuksen erityispiirteistä ja antaa keinoja kohdata muistisairas henkilö yksilönä ja ymmärtäen.


XXV Valtakunnallinen muistifoorumi asiantuntijoille

Aika: perjantaina 1.10.2021 klo 9.00‒15.15

Paikka: verkkoyhteyden kautta etäseminaarina

Ilmoittautuminen: https://hyplus.helsinki.fi/koulutus/muistifoorumi/

Kohderyhmä: Seminaari on suunnattu lääkäreille ja muulle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle.

Seminaariin on mahdollista osallistua myös organisaatiokohtaisena ryhmänä. Ryhmille on tarjoushinnat.

Seminaari anotaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi geriatrian, neurologian, psykiatrian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen.

Järjestäjät: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Suomen muistiasiantuntijat ry

Ohjelma

Päivän puheenjohtajana toimii geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kaisa Schroderus.

8.30 – 9.00 Sisäänkirjautuminen seminaarin Zoom-ympäristöön

9.00 – 9.15 Tervetuloa ja päivän avaus, päivän puheenjohtaja Kaisa Schroderus

9.15 – 10.15 Otsalohkodementian diagnosointi, Eino Solje, LT, dosentti, tutkimusryhmän johtaja (Itä-Suomen yliopisto) Fellowship-tutkija (Brescian yliopisto, Italia)

10.15 – 10.30 Tauko

10.30 – 11.30 Muistisairauksien neuropsykiatriset oireet, psyykelääkkeet ja kaatumisriski, Hanna-Maria Roitto, LT, Helsingin kaupunki

11.30 – 12.30 Lounastauko

12.30 – 13.30 Monitekijäiset interventiot muistisairauksien ennaltaehkäisyssä, Anna Rosenberg, FT, yliopistotutkija, Karoliininen instituutti, Itä-Suomen yliopisto

13.30 – 13.45 Vuoden 2021 Muistitekopalkinto, Suomen muistiasiantuntijat ry

13.45 – 14.00 Tauko

14.00 – 15.00 Muistisairaiden uskonnollisuus ja sen tukeminen hoivakodeissa – pappien näkökulma, Jari Pirhonen, FT, dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto

15.00 – 15.15 Kiitos ja päätössanat, päivän puheenjohtaja Kaisa Schroderus


Seminaari: Muistisairaan asuminen ja ympäristöt

Aika: 4.11.2021 verkossa etäyhteydellä
Hinta: 95 €

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/4CDC785D6277DE32

(Pidätämme oikeuden muutoksiin)

9:00-9:15Tervetuloa! 
9:15-10:15Turvallisesti kotona – näkökulmia muistiperheiden kodin turvallisuuden edistämiseenKaisa Karvonen, hanketyöntekijä, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys
10:15-10:30Tauko 
10:30-11:30Voimavaroja viherympäristöstäErja Rappe, vanhempi tutkija MMT, dosentti, Ikäinstituutti
11:30-12:30Lounas 
12:30-13:30Muistiystävällinen kotiTuija Salmi, sisustussuunnittelija, esteettömyyskartoittaja (ESKEH),
Hoivasisustamisen asiantuntija
13:30-13:45Tauko 
13:45-14:45Asumisen murrosvaihe muistisairaan elämäntilanteenaLeena Viinisalo-Heiskanen, YTT  
14:45-15:00Kiitos! 


Lupa puhua -hankkeen päätösseminaari

Aika: 18.11.2021 klo 10-15:15

Paikka: Folkhälsan, Topeliuksenkatu 20, Helsinki/ mahdollisuus osallistua etänä

Hinta: ilmainen

Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/ep/lupapuhua

(Pidätämme oikeuden muutoksiin)

10:00-11:00Yksilöllinen Muistimatka on totta – ja mahdollistaMinna Kataja-Rahko, Lupa puhua -hanke
11:00-11:30Havaintoja omaishoitajan muistipolultaPertti Jokinen, Kenraaliluutnantti (res.)
11:30-12:30Lounas
12:30-13:00Muistimatkasta on moneksi – geronomiopiskelijat työvälinettä pelillistämässäMari Heitto, vanhustyön tutkintovastaava, Metropolia AMK
13:00-13:30Muistimatka muistihoitajan työvälineenäAnni-Liina Voutilainen, th, muistihoitaja, Kuopion kaupunki,
terveydenhuollon palvelualue, Tuusniemen terveyskeskus
13:30-14:00Tauko
14:00-15:00Arvostava avoimuus ja rakkaudellinen rehellisyys parisuhteessa ja hoidossaSanna Aavaluoma, psykoterapeutti, Suhteessa oy
15:00-15:15Hyvää muistimatkaa!

Tarjoamme myös tilauskoulutuksia!