Hyvinvoinnin tarpeet

Hyvinvoinnin tarpeet ja niihin vastaaminen

Muistisairaiden ihmisten hoidon yksi merkittävimmistä kysymyksistä on kyvyttömyys vastata muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin tarpeisiin.

Muistisairaus aivojen sairautena edetessään voi heikentää fyysisen toimintakyvyn lisäksi kognitiivisia taitoja ja kykyä ilmaista itseään ja omia tunteitaan. Muistisairaus on ihmiselle hyvinvoinnin ja elämänlaadun uhka, jos ympäristö on kyvytön vastaamaan ihmisen niihin tarpeisiin, joita hän ei sairauden edetessä kykene sanallisesti ilmaisemaan. Kyse ei ole käytösoireesta vaan tarpeesta ilmaista itseään ja halusta tulla ymmärretyksi.

Miten vastata tässä tilanteessa ihmisen tarpeisiin? Tämä on ammattilaisia ja myös omaishoitajia koskettava kysymys, ja myös Muistikonsultti-palveluun tulleita yleisimpiä kysymyksiä. Haasteita mutta myös mahdollisuuksia tarpeisiin vastaamiseen on olemassa.

Lue lisää, miten vastata hyvinvoinnin tarpeisiin.

Lähteet

Eloniemi-Sulkava U. Muistisairaan ihmisen tarvelähtöinen hoidon kokonaisuus – kuinka vastaan muistisairaan ihmisen tarpeisiin hoidossa? Memo 2011;4:xx.