Oireet

 • Muistihäiriöt ja muut kognitiiviset oireet
 • Lisäksi:
  • fokaalisia neurologisia löydöksiä ja oireita, kuten pareesi, epänormaali kävely, raajan heikkous
   TAI
  • kuvauksissa aivoverenkierron häiriön osoittavat löydökset, jotka voidaan etiologisesti liittää häiriöön (esim. valkean aineen muutoksia)

Fyysiset oireet

 • Kävelyvaikeudet (töpöttely, leveäraiteinen kävely)
 • Jäykkyys
 • Halvausoireet
 • Toiminnnan hidastuminen

Käytösoireet

 • Masennus
 • Ahdistus
 • Sekavuus erityisesti yöllä
 • Paranoidisuus
 • Unihäiriöt

Vaskulaarisessa dementiassa käytösoireita esiintyy yhtä paljon kuin Alzheimerin taudissa. Oireet eivät kuitenkaan lisäänny kognitiivisen toimintakyvyn heiketessä samalla tavoin kuin Alzheimerin taudissa.