Oireet

Frontaalisissa dementioissa oireina esiintyvät persoonallisuusmuutokset, joiden myötä käyttäytymiseen tulee estottomuutta, tahdittomuutta ja arvostelukyvyttömyyttä. Sairastuneet ovat itse usein hyvin huolettomia, eivätkä tunnu oireistaan kärsivän.

  • Persoonallisuusmuutokset
  • Puheet ja teot voivat olla seksuaalisväritteisiä
  • Heikentynyt päättelykyky
  • Toiminnanohjauksen heikentyminen näkyen suunnittelun ja abstrahoinnin vaikeutumisena, impulsiivisuutena
  • Muisti kohtalaisesti säilynyt
  • Puhe normaalia tai ympäripyöreää, joskus afasiaa
  • Joskus Kluver-Bucy -syndrooma (hyperoraalisuus, hyperseksuaalisuus, visuaalinen agnosia)