Persoonallisuuden ja käyttäytymismallien muutokset

Peruspersoonallisuus ja sosiaaliset taidot eivät oleellisesti muutu dementoivissa sairauksissa, vaikka toimintakyky heikkeneekin. Poikkeuksena ovat sairaudet, joissa aivojen otsalohkot tai niiden yhteydet muihin aivojen osiin vaurioituvat. Seurauksena tällöin voi olla ns. pre-frontaalista käyttäytymistä.

Persoonallisuuden ja käyttäytymismallien muutosten taustalla voi olla eri asioita. Ne on hyvä huomata ja tunnistaa:

 • Dementoivan sairauden seurauksena tullut estojen häviäminen ja opittujen käyttäytymismallien murtuminen
 • Frontaaliset dementiat (impulsiivisuus, ruoan ahmiminen, yliseksuaalisuus)
 • Masennus, itsetunto-ongelmat
 • Omaan osaamattomuuteen turhautuminen
 • Eksyksissä olon tunteet
 • Ympäristön negatiivinen asennoituminen

Häiritseviä oireita voivat olla:

 • Hygienian läiminlyönti
 • Asianmukaisen pukeutumisen laiminlyönti
 • Alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttö
 • Impulsiivinen toiminta
 • Kritiikittömyys toimissa, tahdittomuus ja emotionaalinen välinpitämättömyys
 • Kyvyttömyys ottaa muut ihmiset huomioon toiminnoissa
 • Kiroilu
 • Sylkeminen
 • Lyöminen, potkiminen
 • Ruoan ahmiminen
 • Varastelu
 • Paljastelu
 • Epäasialliset seksuaaliset ehdotukset ja toiminta

Hoito on pääosin lääkkeetöntä. Pääsääntönä on käyttäytymisen syyn selvittäminen:

 • Selvitetään mahdolliset somaattiset syyt käyttäytymiseen
 • Positiivinen huomiointi, arvostava suhtautuminen
 • Asiallinen suhtautuminen joka ei vahvista käytösoiretta
 • Autetaan omaista ja hoitajaa taustalla olevien tekijöiden ymmärtämisessä ja käyttäytymisen kestämisessä
 • Lääkkeettömät keinot taustalla olevien tekijöiden mukaan, esimerkiksi systemaattiset itsetuntoa tukevat keinot
 • Kiellot ja rajojen asettaminen eivät yleensä vähennä vaan lisäävät kontrolloimatonta käyttäytymistä

Lääkehoito

Lääkkeistä serotoniiniselektiivisillä masennuslääkkeillä voi yrittää tasoittaa käyttäytymistä. Pieniä annoksia bentsodiatsepiineja ja psykoosilääkkeitä voi myös käyttää, vaikkakaan tulokset eivät useinkaan ole hyviä.