Toisto-oireet ja tavaroiden keräily

Saman asian toistuva kysely on omaisen ja hoitajan kannalta erittäin rasittavaa. Usein se liittyy siihen, että sairastunut on huolestunut jostain asiasta ja haluaa varmistaa asian oikean laidan. Toisaalta taas muistisairaan henkilön ilmaisema huoli ei välttämättä kuitenkaan ole se, mistä hän todellisuudessa on huolestunut. Se saattaa vain olla ainoa asia, jolla hän osaa tai muistaa ilmaista huolen tunnettaan.

Tyypillisiä toisto-oireita:

 • Toistuva kysely
 • Sanojen toistaminen
 • Toistuvat liikkeet
 • Esineiden siirtäminen
 • Kädensijojen kokeileminen
 • Keräily

Taudin edetessä ja afasian lisääntyessä sairastuneen jatkuva huutelu voi haitata koko osaston toimintaa. Huutaessaan muistisairas henkilö kokee olevansa olemassa.

Syitä toisto-oireisiin:

 • Huolen tunteet
 • Kaaoksen ja eksyksissä olemisen tunteet
 • Pelko, kuten kuoleman pelko tai hylätyksi tulemisen pelko
 • Huomion tarve
 • Aktiviteetin tarpeet
 • Kipu

Lääkkeettömiä hoitokeinoja ovat:

 • Omaisten ja hoitohenkilökunnan informoiminen oireiden laadusta
 • Turvattomuuden, huolen ja kaaoksen tunteiden lieventäminen
  • kanssakäymisessä tilannehallinnan viestiminen
  • todellisen välittämisen viestiminen
  • yksilölliset turvallisuutta luovat arkielämän rutiinit
  • ristiriitoja ja jännitteitä aiheuttavien ympäristötekijöiden korjaaminen
 • Huomion antaminen lyhyillä, tiheästi toistuvilla kontakteilla
 • Kuoleman pelon käsitteleminen sairastuneen kykyjen ja vakaumuksen mukaan, yhteistyö esim. sairaalapastorin kanssa, mikäli sairastunut henkilö näin haluaa
 • Ympäristön muokkaaminen sellaiseksi, ettei keräily ja touhuilu tuota vaaratilanteita, eikä loukkaa kanssaihmisten yksityisyyttä
 • Annetaan sairastuneelle muuta aktiviteetin tarpeen tyydyttävää tekemistä
 • Kivun selvittäminen ja asianmukainen hoito

Lääkehoito

Jos erityisesti ahdistuneisuus lisää oireita, voidaan kokeilla lääkehoitoa pienellä annoksella serotoniiniselektiivistä masennuslääkettä, bentsodiatsepiinia tai psykoosilääkettä.