Harhaluulot

Harhaluuloja eli deluusioita esiintyy dementian kaikissa vaikeusasteissa yhtäläisesti. Harhaluulot heikentävät muistisairaan ennustetta ja lisäävät laitostumisen riskiä.

Harhaluulot johtavat usein muistisairaan henkilön poikkeavaan käyttäytymiseen, aiheuttavat ahdistusta, joskus jopa oma-aloitteisuuden sammumista tai aggressiivista käytöstä.

Tärkeää on erottaa harhaluulot muun muassa kognitiivisista oireista aiheutuvista virhetulkinnoista. Harhaluulo ei yleensä häviä, vaikka sitä selitettäsiin muistisairaalle.

Muistisairaan ihmisen aiemman elämän tunteminen parantaa hoitajan mahdollisuuksia ymmärtää harhaluulojen sisältöä ja niiden merkitystä sairastuneelle.

Tyypillisiä harhaluuloja ovat:

 • Varastamisharhaluulot
 • Myrkytysharhaluulot
 • “Talo, jossa asun, ei ole minun kotini” -harhaluulo
 • Parisuhteeseen liittyvät harhaluulot
 • Harhaluulo hylkäämisestä
 • Ylimääräiset asukkaat
 • Televisio-ohjelman tai lehden henkilöt “heräävät” elämään
 • Capgrasin oireyhtymä: potilas uskoo, että henkilöt eivät ole niitä, joita heidän väitetään olevan

Harhaluulojen hoidossa ympäristön muuttaminen selkeämmäksi ja turvallisemmaksi, omaisen ja hoitajien reaktioiden ja käyttäytymisen muovaaminen ovat ensisijaisia toimia.

 • Perehdy muistisairaan elämänhistoriaan
 • Selvitä, onko ympäristössä käytösoireeseen altistavia tekijöitä
  • poista peili
  • katso mahdollisuuksien mukaan televisiota yhdessä tai sulje tv
 • Tarkista somaattinen terveydentila ja lääkkeet
 • Kerro omaiselle, mistä oireessa on kysymys
 • Opasta omaista löytämään kontakti sairastuneeseen tunteiden ja muistojen tasolla, jos agnosiasta kärsivä potilas ei tunnista omaisensa kasvoja
 • Varmista muistisairaan ja ympäristön turvallisuus
 • Vältä toistuvia henkilö- ja ympäristövaihdoksia
 • Järjestä päivärutiineja, jotka rytmittävät päivää

Lääkehoito

Harhaluulojen lääkehoidossa käytetään yleensä psykoosilääkkeitä. Epätyypillisillä antipsykooteilla esiintyy vähemmän sivuvaikutuksia kuin perinteisillä neurolepteillä. Aistiharhojen hoidossa tehokkaaksi osoittautuneet Alzheimer-lääkkeet lievittävät myös harhaluuloja.