Hoito

  • Perustuu oireiden syntymekanismin ymmärtämiseen ja jäljellä olevien kykyjen hyväksikäyttöön
  • Rauhallinen ja selkeä elinympäristö vähentää impulsiivisuutta
  • Käytösoireita laukaisevien ärsykkeiden minimointi
  • Kiellot ja rajojen asettaminen lisäävät levottomuutta. Ohjataan sairastunut häntä kiinnostavan toiminnan pariin
  • Positiivinen huomiointi vähentää ahdistusta ja ehkäisee käytösoireita
  • Käytösoiretilanteessa: asiallinen ja kunnioittava kanssakäyminen ei vahvista käytösoiretta

Lääkehoito

Frontaalisiin dementioihin liittyvien käytösoireiden hoito on usein haaste omaiselle ja hoitohenkilökunnalle. Spesifiä lääkehoitoa ei ole, ja oireenmukaisen lääkehoidon teho jää usein vähäiseksi.

Pientä annosta antipsykoottia, ketiapiinia tai masennuslääkettä voi kokeilla tasapainottamaan tilannetta. Näillä ei kuitenkaan voida kokonaan poistaa oireita.

On varottava liian suuria psykoosilääkeannoksia, koska niillä hävitetään sairastuneen jäljellä olevat kyvyt.