Levottomuus ja vaeltelu

Muistisairaan ihmisen levottomuus voi olla fyysistä tai verbaalista. Fyysinen levottomuus ilmenee jatkuvana kävelynä, harhailuna, hoitajan perässsä kulkemisena, muuna toistuvana kehon liikkeenä tai erilaisena touhuiluna. Verbaalisesta levottomuudesta voi kertoa toistuva kyseleminen, jatkuva samojen asioiden tai sanojen hokeminen sekä hoitajan toistuva kutsuminen.

Levottomuuden syyn selvittäminen vaatii muistisairaan ihmisen taustaan perehtymistä ja tilanteen kartoitusta: milloin, missä tilanteissa ja mitä levottomuutta esiintyy.

Levottomuus voi myös kuvata henkilössä olevaa energiaa tai aktiivisuutta. Se voi olla stressin laukaisukeino tai seurausta fyysisestä tai henkisestä huonovointisuudesta. Kipu tai matala verenpaine tuottavat fyysistä pahaa oloa.

 • Hoida somaattiset vaivat
  • kivun lääkkeetön hoito ja lääkehoito
  • matalan verenpaineen hoito
  • muusta syystä johtuvan huonovointisuuden hoito
 • Helpota toiminnanohjauksen häiriöitä
  • toiminnallista levottomuutta salliva elinympäristö
  • käytösoiretta lisäävien ympäristöärsykkeiden karsiminen
  • toimnnan ohjaaminen rakentavaan ja dementoitunutta kiinnostavaan toimintaan
  • rauhallinen ympäristö
 • Lievitä turvattomuuden ja kaaoksen tunnetta
  • turvallinen ja rauhallinen kanssakäyminen ja ympäristö
  • yksilölliset turvallisuutta luovat arkielämän rutiinit
  • todellista välittämistä viestivä kanssakäyminen
 • Auta lievittämään stressiä sallimalla liikkuminen ja touhuilu
 • Helpota ahdistuneisuutta
  • syynmukainen hoitaminen
  • rauhallinen, turvallinen ja huolenpitoa viestivä ympäristö helpottavat oloa
 • Mahdollista virikkeellinen arki
  • erilaiset muistisairasta miellyttävät aktiviteetit
  • sairastuneen oman toiminnan salliminen
 • Helpota ympäristön hahmottamista
  • hyvä valaistus
  • ympäristön selkeys ja ratkaisujen tuttuus
 • Auta sopeutumaan sairauteen
  • puhutaan avoimesti sairaudesta sopivissa tilanteissa muistisairaan kyvyt huomioiden
  • tuodaan esille elämässä olevia hyviä asioita

Lääkehoito

Mikäli lääkkeettömillä keinoilla ei pystytä helpottamaan muistisairaan oloa, voidaan kokeilla epätyypillisiä antipsykootteja tai tarvittaessa pientä annosta bentsodiatsepiinia.