Virhetulkinnat

Virhetulkinnoilla tarkoitetaan tilannetta, jossa muistisairas henkilö tulkitsee näkemänsä, kuulemansa tai kokemansa tilanteen toisin kuin muut.

Virhetulkinta syntyy, kun sairastunut saa jonkin aistiärsykkeen, mutta ei kykene hahmottamaan, tunnistamaan ja tulkitsemaan, mitä ärsyke tarkoittaa. Virhetulkinnat eroavat aistiharhasta juuri aistiärsykkeen olemassaolon suhteen.

Tyypillisiä virhetulkintoja ovat:

  • Kotiympäristön tai läheisten ihmisten tunnistamisen vaikeudet
  • Oman hahmon tunnistamisen ongelmat
    • keskustelu oman peilikuvan kanssa
  • Keskustelu televisiossa esiintyvien henkilöiden kanssa
  • Oma koti tuntuu vieraalta, ei koe sen olevan oma koti
  • Ympäriltä kuuluvien äänien tunnistamisen vaikeus saattaa aiheuttaa uhkaavan merkityksen ja puolustusreaktion

Virhetullkintojen hoito on hyvin yksilöllistä. Suuri osa virhetulkinnoista eivät sinällään vaadi hoitoa. Usein sairastuneen hyvä tuntemus ja luottamuksellinen suhde helpottaa virhetulkintojen ymmärtämisessä ja niihin suhtautumisessa. Virhetulkinnan luoma kiusallinen tilanne helpottaa joskus rakentavan huumorin käytöllä, joskus se voidaan ohittaa lyhyellä hyväksyvällä maininnalla.

Lääkehoito

Lääkehoidon tavoitteena on vireystason parantaminen. Masennuslääkkeet ja koliiniesteraasienestäjät voivat joskus parantaa vireystasoa. Muusta lääkehoidosta ei ole juurikaan apua.