Katastrofireaktiot

Dementoivat sairaudet altistavat katastrofireaktiolle. Äkkipikainen peruspersoonallisuus näyttäisi lisäävän näiden oireiden riskiä.

Katastofireaktion saattaa aiheuttaa pelko ja uhatuksi tulemisen tunne, turhautuminen, nöyryytys, hahmottamisen vaikeus tai ympäristötekijät.

Katastofireaktioiden syntymistä voi pyrkiä vähentämään:

  • luomalla muistisairaalle luottamusta, turvallisuutta ja välittämistä herättävä kanssakäyminen
  • huolehtimalla muistisairaan intimiteetistä sekä luomalla hänelle kokemus kuulemisesta ja vakavasti ottamisesta
  • varmistamalla, että muistisairas ei toistuvasti joudu kohtaamaan osaamattomuuttaan ja että hänen viestintäyrityksiään sekä toiveitaan kunnioitetaan
  • kaikenlainen nöyryytetyksi tulemisen kokemus on pystyttävä pitämään poissa
  • tukemalla sairastuneen hahmottamiskykyä huolehtimalla riittävästä valaistuksesta sekä ympäristön selkeydestä
  • rauhoittamalla tilanteet poistamalla meluhäiriöt
  • varmistamalla, että huoneissa on riittävä lämpötila

Lääkehoito

Lääkehoidosta ei useinkaan ole merkittävästi apua. 30-60 minuuttia ennen hankalaksi tiedettyjä tilanteita voi kokeilla esimerkiksi pientä bentsodiatsepiiniannosta.