Hoito

 • Säilyneiden kykyjen hyväksikäyttö
 • Säännöllinen liikunta

Lääkehoito

Vaskulaarisessa dementiassa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hoitaminen on tärkeää.

Lisäksi on syytä huolehtia kohonneen verenpaineen sekä veren sokeri- ja kolesterolipitoisuuden hoidosta.

 • Asetyylisalisyylihappo
 • Alzheimerin taudin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä voidaan käyttää samoilla annoksilla kuin Alheimerin taudissa, mutta sairastuneella ei ole oikeutta SV-peruskorvaukseen:
  • Asetyylikoliiniesteraasin estäjät:
   • donepetsiili
   • rivastigmiini
   • galantamiini
  • Glutamaattiin vaikuttava lääke:
   • memantiini