Masennus

Masennus heikentää muistisairaan kognitiivista toimintakykyä, elämänlaatua ja motivoitumista. Masennusoireet on tärkeä erottaa muistisairaudesta, koska masennnuksen asianmukaisella hoidolla ihmisen elämänlaatua voidaan merkittävästi parantaa ja lievittää muistioireita.

Muistisairauden edetessä aivojen rappeutumiseen liittyvät välittäjäainemuutokset vaikuttavat myös sairastuneen mielialaan. Usein muistisairaan kommunikaatiokyvyn heikennyttyä masennus jää huomaamatta ja hoitamatta.

Masennuksen oireet ilmenevät muistisairailla seuraavasti:

 • Mieliala laaja-alaisesti madaltunut
 • Kyky kokea ja osoittaa mielihyvää heikentynyt
 • Itsetuhoiset ajatukset ja toiveet kuolemasta hallitsevat
 • Toiminnan hidastuminen aiemmin aktiivisella ihmisellä, apatisoituminen
 • Psyykkiset ja fyysiset ahdistusoireet
 • Ilman muuta syytä korostuneet avuttomuuden, arvottomuuden ja toivottomuuden tunteet
 • Paranoidiset ajatukset

Lääkkeettömät hoitokeinot ovat aina ensisijaisia. Muista tämä lista:

 • Tarkista muistisairaan somaattinen terveydentila
  • esimerkiksi verenpaine istuen ja seisten, kilpi- ja lisäkilpirauhasen toiminta (TSH, S-Ca)
 • Tarkista lääkkeet
  • depressiota pahentavat lääkkeet (esim. kortisoni, digoksiini, nifedipitiini, rasvaliukoiset beta-salpaajat, metronidatsoli, indometasiini, Parkinson-lääkkeet)
 • Supportiiviset tapaamiset muistisairaan ja mahdollisesti koko perheen kanssa. Usein myös omainen masentunut.
 • Muisteluhetket: elämänkaaren jäsentäminen ja myönteisten muistojen kertaaminen
 • Muisteluterapia
 • Musiikkiterapia

Lääkehoito

Mikäli lääkehoitoa on toteutettava, arvioi tehoa 6-12 viikon kuluttua. Valitse serotoniiniselektiivinen masennuslääke. Vältä antikolinergisia masennuslääkkeitä (esim. amitriptyliini, doksepiini). Buspironin yhdistämistä masennuslääkkeisiin voi kokeilla.