Seksuaaliset käytösoireet

Sukupuolisuus säilyy ihmisessä syntymästä kuolemaan. Seksuaalinen käyttäytyminen muuttuu elämän eri vaiheissa, mm. ikääntyessä. Vakava sairaus yleensä vähentää henkilön seksuaalista aktiviteettia. Näin käy myös muistisairaalle ihmiselle.

Seksuaalisia käytösoireita esiintyy noin 20%:lla kaikista muistisairaista. Ympäristön kannalta ne ovat usein hyvin hankalia.

Sukupuolisuus voimavarana ennaltaehkäisee käytösoireita. Siksi on tärkeää tukea ja auttaa muistisairasta ihmistä ylläpitämään niitä itselleen aiemmin tärkeitä toimintoja ja rooleja, jotka liittyvät hänen kokemukseensa sukupuolisuudestaan.

Tyypillisiä seksuaalisia käytösoireita ja niiden hoitoja:

 • Omien sukupuolielinten koskettelu julkisesti, epäsopiva vieraiden ihmisten koskettelu, itsensä paljastaminen, epäsopivat seksuaaliset ehdotukset tai puheet
  • toiminta ei ole välttämättä seksuaalista: selvitä syy ja toimi sen mukaan (vaatteet hankaavat tai ovat liian kuumat; läheisyyden tai huomion tarve)
  • hienotunteinen ohjaus, esim. ohjataan omaan yksityisyyteen masturboimaan – vältetään muistisairaan nolaamista
 • Ympäristössä hämmennystä aiheuttavan seksuaalisen suhteen luominen
  • taustalla normaali seksuaalinen tarve
  • puututaan asiaan, jos käyttäytyminen loukkaa toista osapuolta tai on hyväksi käyttävää – avoin keskustelu puolison kanssa ja/tai työryhmän kanssa (muistisairas ihminen myös mukana!), tarvittaessa konsultoidaan muita omaisia, jos puolisoa ei ole.
 • Yliseksuaalisuus
  • taustalla läheisyyden, onnistumisen tai mielihyvän kaipuu
  • huolehditaan, ettei muistisairaan käyttäytyminen ole toista osapuolta loukkaavaa
  • mahdollisten korvaavien toimintojen löytäminen
  • omaishoitajan tukeminen (hoitojaksot, päivätoiminta)

Lääkehoito

Lääkkeiden merkitys hoidossa on vähäinen. Serotoniiniselektiivisistä masennuslääkkeistä tai ahdistuneisuutta vähentävistä lääkkeistä voi olla apua.