Seksuaaliset käytösoireet

Seksuaalisuus säilyy ihmisessä syntymästä kuolemaan ja se kuuluu osaksi koko elämänkaarta. Ikääntyminen tai sairaudet eivät poista seksuaalisuutta, mutta sen merkitys tai toteuttamistavat voivat muuttua. Monet seksuaalisuuteen liittyvät asiat ilmenevät muistisairailla samalla tavalla iästä riippumatta ja joillekin seksuaalisuus säilyy tärkeänä osana elämää muistisairaudenkin jälkeen.

Muistisairaiden ihmisten seksuaalisuus nähdään usein vielä negatiivisessa valossa, varsinkin jos sairauden myötä esiintyy häiritsevää seksuaalista käyttäytymistä. Seksuaalisia käytösoireita esiintyy noin 20 %:lla kaikista muistisairaista ja mustasukkaisuutta on todettu ilmenevän jopa 70 %:lla muistisairaista.

On myös mahdollista, että käyttäytymistä tulkitaan herkästi seksuaalisena, vaikka muistisairaan tarve ei olisikaan seksuaalinen. Muistisairauden myötä sanallinen kyky ilmaista tunteita hankaloituu ja tällöin ihminen voi käyttäytymisellään pyrkiä ilmaisemaan tunteitaan. Esimerkiksi julkisilla paikoilla sukuelinten koskettelu voi olla myös merkki virtsaamisen tarpeesta tai epämukavasta vaatetuksesta. Tarve toiminnan taustalla tulisi aina selvittää ja toimia sen mukaan. Muistisairas ihminen voidaan hienotunteisesti ohjata omaan yksityisyyteen ja on tärkeää välttää muistisairaan nolaamista tilanteessa.

Sairauden edetessä voi tulla vastaan tilanne, jossa muistisairas ihminen ihastuu toiseen ihmiseen esimerkiksi hoitopaikassa tai luo muuten ympäristössä hämmennystä aiheuttavan seksuaalisen suhteen. Taustalla usein on normaali seksuaalinen tarve. Asiaan on tärkeää puuttua, mikäli käyttäytyminen loukkaa toista osapuolta tai suhteessa on kaltoinkohtelun tai hyväksi käyttämisen piirteitä. Mikäli muistisairaalla on olemassa jo kumppani, on tärkeää tukea läheisiä ymmärtämään kognitiivisten oireiden vaikutukset käyttäytymiseen ja tavoitteena on, että kaikki ymmärtävät tilanteen myös muistisairaan ihmisen näkökulmasta.

Yliseksuaalisuuden taustalla voi olla läheisyyden, onnistumisen tai mielihyvän kaipuu. Tulee huolehtia, ettei muistisairaan käyttäytyminen ole toista osapuolta loukkaavaa ja toiminnalle olisi hyvä löytää mahdollisia korvaavia toimintoja. Tulee kuitenkin huomioida, että täysin toiminnan kieltäminen voi aiheuttaa käyttäytymisen lisääntymistä.

Seksuaalisuus voimavarana ennaltaehkäisee käytösoireita. Siksi on tärkeää tukea ja auttaa muistisairasta ihmistä ylläpitämään niitä itselleen aiemmin tärkeitä toimintoja ja rooleja, jotka liittyvät hänen seksuaalisuuteensa. Seksuaalisten toimintojen kieltäminen ja rajoittaminen voi lisätä häiritsevää käyttäytymistä.

Parisuhteessa ollessa suhteen terve osapuoli usein tarvitsee vahvaa tukea käyttäytymisen muutosten myötä ja voimavaroja tulisi lisätä jaksohoidon tai omaishoidon tukimuotojen kautta.

Lääkehoito

Lääkkeiden merkitys hoidossa on vähäinen. Serotoniiniselektiivisistä masennuslääkkeistä tai ahdistuneisuutta vähentävistä lääkkeistä voi olla apua. Lääkehoidosta tulee keskustella aina osaavan lääkärin kanssa.

Tekstin päivitys 11/2023: Henna Suikki, erityistason seksuaaliterapeutti henna.suikki@terapiaperhonen.com