Akuutti sekavuustila

Akuutti sekavuustila eli delirium on nopeasti alkava, periaatteessa ohimenevä aivojen vajaatoimintatila. Hoitamattomana se voi johtaa pysyvään aivojen vaurioon tai jopa kuolemaan.

Muistisairaan akuutin sekavuustilan syy täytyy selvittää ja hoitaa päivystystapauksena. Hoitohenkilökunta ja sen osaaminen on keskeisessä asemassa akuutin sekavuustilan tunnistamisessa.

Oireita

 • Desorientaatio ja muistihäiriöt
 • Aistiharhat; erityisesti näköharhat, virhetulkinnat
 • Hajanainen puhe
 • Uni-valve -rytmin häiriöt
 • Lisääntynyt tai vähentynyt psykomotorinen aktiivisuus
 • Hikoilu, verenpaineen nousu, takykardia

Syitä

 • Infektiot, kuten virtsatieinfektio ja erysipelas
 • Aivoverenkierron häiriöt
 • Lääkkeet, kuten psyykelääkkeet, kortikoidit sekä digoksiinimyrkytys
 • Alkoholi, huumeet
 • Sydänsairaudet, kuten sydämen rytmihäiriöt ja vajaatoiminta tai sydäninfarkti
 • Elektrolyyttihäiriöt, kuten hyponatremia
 • Epilepsiakohtaus tai sen jälkitila
 • Subduraali- ja epiduraalihematooma
 • Diabeettinen kooma, hypoglykemia
 • Aineenvaihdunnan häiriö, kuten hypertyreoosi

Hoito

 • Seuraa hengitystä, sydämen toimintaa ja verenpainetta
 • Huolehdi nesteytyksestä ja ravitsemuksesta
 • Huolehdi, että ympäristö on rauhallinen ja valoisa
 • Jätä pois kaikki lääkkeet, jotka eivät ole täysin välttämättömiä
 • Ellei tilanne rauhoitu, voidaan antaa rauhoittavaa lääkitystä
 • Alzheimer-lääkkeistä on havaittu olevan hyötyä myös deliriumin hoidossa