Kannanotot

2019: Kannanotto etnistaustaisten henkilöiden muistioireiden alkukartoituksen edistämiseksi
Kannanotto 2019

2016: Kannanotto kehittämisohjelman puolesta
Kannanotto 2016

2016: Kannanotto hoitajamitoituksen alentamiseen
Kannanotto 2016

2016: Kannanotto vammaislainsäädännön uudistustyöhön
Kannanotto 2016

2016: Kognitiivisia testikaavakkeita ei pdf-asiakirjoina Kanta-palveluihin

Kannanotto 2016

2015: Kannanotto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2015 vp)

2015: Kannanotto hyvän ja omannäköisen elämän puolesta Muistiliiton kanssa

Kannanotto 2015

2015: Kannanotto muistikoordinaattoritoiminnan puolesta

Kannanotto 2015

2014: Ihmisarvoisen elämän puolesta

Kannanotto 2014

2013: Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta on vahvistettava

Kannanotto 2013

2013: Kannanotto kuntoutumista edistävän räätälöidyn päivätoiminnan puolesta

2012: Muistisairas ihminen sukupolvien ketjussa

Kannanotto 2012

2011: Onko lupa hoitaa hyvin?

Kannanotto 2011

2010: Muistisairauksiin liittyvien asenteiden on muututtava

Kannanotto 2010

2009: Muistisairaiden ihmisten hoidon ja hoitojärjestelmien soveltava tutkimus järjestämättä

Kannanotto 2009

2008: Saako muistisairas ihminen valita omanlaisensa hyvän elämän?

Kannanotto 2008

2007: Dementoituneen ihmisen taloudellinen hyväksikäyttö

2006: Dementoituneiden kotona asumisesta tultava todellinen vaihtoehto laitosasumiselle

2005: Dementoituneiden ihmisarvoisen hoidon turvaaminen vaatii lainsäädännöllisiä toimia – missä viipyy erityislaki?

2004: Dementoituneiden hoitoon tarvitaan pakotteiden käyttöä ohjaava erityislaki

2003: Suomen dementiahoitoyhdistyksen suositukset dementoituneiden kotihoidonhoito- ja palvelujärjestelmän kehittämiseksi

2002: Turvallinen asuinympäristö ja liikkumisen vapaus ovat myös dementoituneiden perusoikeuksia

2001: Oikeat arvot ja asenteet dementoituneiden hoidossa parantavat hoidon laatua ja vaikuttavuutta

2000: Henkilökunnan osaamiseen ja hyvinvointiin panostaminen kannattaa dementiapotilaiden hoidossa

1999: Dementoituneiden ihmisten hoidon kehittäminen kunnissa

1998: Dementiapotilaiden inhimillinen hoito kannattaa myös taloudellisesti