ETNIMU-projekti 2015-2017

Etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyden edistäminen (ETNIMU-projekti) 2015–2017

ETNIMU-projektimme on päättynyt. Kiitämme lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja mukana olleita tahoja! Ilman teitä projekti ei olisi ollut mahdollinen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on ehdottanut toiminnalle rahoitusta myös vuosille 2018-2020. Mikäli Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa päätöksen alkuvuodesta 2018, kulttuurisensitiivinen muistityö ja etnistaustaisten iäkkäiden aivoterveyden edistäminen Suomen muistiasiantuntijat ry:ssä jatkuu maaliskuussa 2018.

Mikä ETNIMU?

ETNIMU-projektissa kehitettiin venäjän-, viron- ja somalinkielisille sekä romaniväestön ikääntyville ihmisille ja heidän läheisilleen asiakaslähtöistä ryhmätoimintaa.

Projektissa rakennettiin etnisen ja kulttuurisen taustan erityistarpeet huomioon ottavaa hoitoketjua ikäihmisten, heidän läheistensä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja oppilaitosten välille.

Projektissa

  • jaettiin tietoa aivoterveydestä eri etnisille ryhmille heidän omalla äidinkielellään sekä kehitettiin ohjausta ja neuvontaa.
  • edistettiin kulttuurisensitiivisyyttä jakamalla projektissa saatua tietoa ja kokemuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
  • rakennettiin moniammatillinen tukiverkosto, jossa olivat mukana erilaiset monikulttuuriset yhteisöt.

Projektia tuettiin Veikkauksen tuotoilla.