Lausunnot

2015: Lausunto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista

Lausunto

2014: Suomen muistiasiantuntijat ry:n lausunto nk. vanhuspalvelulakiin esitettäviin muutoksiin pvm 3.10.2014

2014: Lausunto maistraattien toimipisteverkon supistamistyöryhmän loppuraportista

Lausunto

2013: Lausunto luonnokseen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa (luonnos 15.8.2013)

Lausunto

2013: Lausunto geronomi (AMK) -tutkinnon rekisteröimiseksi terveydenhuollon ammattirekisteriin iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamiseksi

2012: Kommentit osaohjelma III Ikäihmisten palveluiden rakenne ja sisältöä uudistetaan (2012–2015)

2012: Lausunto ohjausryhmän muistioon ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saannin turvaamisesta

2012: Lausunto asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun asettaman työryhmän ehdotukseen ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi

2011: Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta

2010: Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportista