Tuotokset

Hyödynnettäväksesi projektissa kehitettyä:

Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta yhteistyönä -toimintamalli

tutustu täällä

toimintamallin levittämisen ja markkinoinnin tueksi:

Flyeri

Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin

tutustu täällä

oppaan levittämisen ja markkinoinnin tueksi:

Mainosdia

Tiivistelmiä työsi tueksi

Hoitotahto

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvonta

Vårdvilja

Intressebevakningsfullmakt

Intressebevakning

Hallitsetko sinä nämä termit?

Behärskar du dehär termerna?

Toimintaohje ohjaukseen ja neuvontaan

Tämän toimintaohjeen tekemisestä vastasi projektin yksi työryhmistä Rovaniemellä. Toimintaohje on vapaasti hyödynnettävissä myös muissa kunnissa. Kun otat toimintaohjeen käyttöön omassa kunnassasi, päivitä R-symbolilla merkityt kohdat vastaamaan oman alueesi tietoja.

Oikeudellisen ennakoinnin keinot ja edunvalvonta. Toimintaohje sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ohjaukseen ja neuvontaan.

Hoitotahtolomake

Tämän hoitotahtolomakkeen työstämisestä vastasi projektin yksi työryhmistä Sipoossa. Lomake on vapaasti jokaisen hyödynnettävissä.

Sipoon työryhmän hoitotahto

Blankett för vårdvilja som utvecklats av en arbetsgrupp i Sibbo

Lääkärinlausuntopohjia

Alla olevan lääkärinlausuntopohjan kehittämisestä vastasi projektin yksi työryhmistä Sipoossa.

Lääkärinlausunto kyvystä tehdä oikeustoimi

Läkarutlåtande om förmågan att företa rättshandlingar

Seuraavat lääkärinlausuntopohjat on laadittu maistraattien toimesta, hyödyntäen STM:n määräystä 1999:51. Projekti oli yhteistyössä tiiviisti mukana. Maistraatti on päivittänyt nämä ohjeet keväällä 2019.

Maistraattien holhoustoimen työntekijät kannustavat lääkäreitä ja muuta hoitohenkilöstöä olemaan heihin yhteydessä matalalla kynnyksellä edunvalvontavaltuutukseen, edunvalvontaan ja lääkärinlausuntoihin liittyvissä asioissa

Lääkärinlausunto edunvalvonta-asiassa

Läkarutlåtande i intressebevakningsärende

Lääkärilausunto edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevassa asiassa

Läkarutlåtande i ärende som gäller fastställande av intressebevakningsfullmakt

Koulutusmateriaali muistisairaan oikeudesta vammaispalveluihin

Oheinen materiaali (power point –diaesitys) muistisairaan ihmisen yhdenvertaisesta oikeudesta vammaispalveluihin on tarkoitettu hyödynnettäväksi neuvontatyön tueksi ja paikallisen koulutus- ja vaikuttamistyön tueksi. Materiaalia voivat hyödyntää Muistiliiton jäsenyhdistysten toimijat ja Suomen muistiasiantuntijoiden jäsenet, aluevastaavat ja muistikoordinaattoriverkosto.

Materiaalin työstämisessä ovat vastanneet yhteistyössä Muistiliitto ry ja Suomen muistiasiantuntijat ry.

Muistisairaan yhdenvertainen oikeus vammaispalveluihin

Artikkeleita

Pyykönen H, Lappalainen P, Rosenberg M, Vatjus-Anttila A, Weckman N, Koponen E. Tahdon asiaa Sipoosta. Memo 2016;4:14-15.

Sundvall J. Mitä ihmettä se yleinen edunvalvoja oikein tekee? Memo 2016;3:16-17.

Väihkönen A, Jakovlev N, Kallatsa I, Rytisalo P, Storhammar T, Ylitörmänen A, Koponen E, Nikumaa H. Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta – uusi työväline sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ohjaukseen ja neuvontaan. Memo 2016;2:16-17.

Lehisto J, Määttä K, Nikumaa H. Mitä tehdä, jos edunvalvontavaltuutetuksi ei löydy ketään läheistä? – rohkea kehittämistyö projektissa käynnisti lakialoitteen. Memo 2016;2:9.

Nikumaa H, Koponen E. Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Uusi oikeudellisen ennakoinnin opas työvälineeksi. Memo 2015;4:10.

Koch R. Muistisairas ihminen pankin asiakkaana – varautumisen keinot. Memo 2015;3:24-25.

Nikumaa H, Ryynänen V. Muistisairaiden ihmisten yhdenvertainen oikeus vammaispalveluihin. Osa 2 Henkilökohtainen apu. Memo 2015;2:25-26.

Nikumaa H, Ryynänen V, Koponen E. Muistisairaiden ihmisten yhdenvertainen oikeus vammaispalveluihin. Osa 1 Kuljetuspalvelut. Memo 2015;1:17-19.

Koponen E, Nikumaa H. Kehittämistyön tuiskeessa. Sipoossa ja Rovaniemellä kehitetään muistisairaan ihmisen etujen valvontaa. Memo 2014;4:20-22.

Koponen E, Nikumaa H. Konferenssikuulumisia. Memo 2014;4:11.

Nikumaa H, Koponen E. Uskotaan että kyllä asiat jotenkin lutviutuvat. Oikeudellinen ennakointi on vielä vierasta. Memo 2014;1:17-19.

Nikumaa H. Pääseekö muistisairas ihminen oikeuksiinsa? Edunvalvonnan haasteet ja kehittämisen tarpeet. Memo 2013;3:12-14.

Tapahtumia ja seminaareja

Muistifestarit Rovaniemellä 10.5.2016

Oikeus oman tahdon ilmaisemiseen – yleisötapahtuma itsemääräämisoikeudesta ja oikeudellisesta ennakoinnista Sipoossa 7.4.2016

Oikeus omanlaiseen elämään tapahtuma Rovaniemellä 7.5.2015

Muistisairaan ihmisen oikeusseminaari 2.10.2014 Sipoossa

Muistisairaan ihmisen oikeusseminaari 13.2.2014 Rovaniemellä

Muuta

Muistisairaan ihmisen edunvalvontakyselyn tulosyhteenveto 1/2014

Projektin esite