Alva-verksamhet (SE)

Vad är en Alva?

Finlands minnesspecialister rf igångsatte Alva-verksamheten år 1998. Det är ett frivilligt nätverk för yrkespersonal intresserad av vård av personer med minnessjukdomar, och det fungerar både regionalt och på nationell nivå. Varje enskild medlem i nätverket, en s.k. Alva, fungerar på sin egen region som föreningens representant, och arrangerar verksamhet inom sin respektive region.

Varför lönar det sig att delta?

Antalet minnessjuka personer i Finland ökar i snabb takt och för vården av dessa behövs en allt större personal och allt större sakkunskap. All kunskap är värdefull, och den utökas effektivast genom att vi delar den. Vi kan tillsammans medverka till att både de allmänna och de officiella attityderna ifråga om minnessjukdomar, och gentemot minnessjuka personer, blir mer positiva.Finlands minnesspecialister rf välkomnar i sin frivilligverksamhet alla yrkesverksamma personer intresserade av vården av minnessjuka. Genom att delta i Alva-verksamheten har du en möjlighet att för egen del främja utvecklingen mot en bättre vård och goda vårdrutiner.

Fyra goda skäl att delta i Alva-nätverket

1. Du är en del av det lokala Alva-nätverket, där samtliga medlemmar har erfarenhet av att arbeta med minnessjukdomar. Ett kamratstöd av detta slag är ett suveränt hjälpmedel i de flesta vardagssituationer, och detta utnyttjas alldeles för sällan. Inom nätverket finns en ansenlig mängd samlad erfarenhet, visdom och kompetens.2. En grupp av likasinnade är en enorm inspirationskälla och ett stöd, och som en del av ett större kollektiv kan du pröva olika ideer för hur arbetsmetoderna på lokalplanet kan utvecklas.3. Du lär känna alla de kolleger inom din region som arbetar med vård av minnessjuka.4. Du får färsk och uppdaterad kunskap om allt som är aktuellt ifråga om minnessjukdomar. Det höjer din kompetens, hjälper dig att nå bättre resultat och fungerar som inspiration i ditt dagliga arbete.

Hur fungerar Alva-nätverket?

• Alva är en lokal kontaktperson som vem som helst som behöver information med anknytning till minnessjukdomar kan vända sig. 

• Alva-nätverket är en påverkningskanal som förmedlar kontakter såväl till den bästa expertisen på området som till beslutsfattare på det kommunala och det statliga planet. 

• Alva ger dig information om allt som är på gång inom Finlands minnespecialister rf, samt det informationsmaterial föreningen har producerat, som stöd för dig i ditt arbete. 

• Alva-nätverket är ett regionalt expertnätverk som sammankommer ungefär två gånger om året. Verksamheten är mångfacetterad, och alla Alvor arrangerar inte sammankomster. Kolla upp hur det är inom din region, och vilken typ av verksamhet man där arrangerar.

Alva-verksamhetens artiklar

Svenska demensdagarna (suomeksi)

Alvorna gjorde en studieresa till Åland

Svenska demensdagar 14-15.5. i Karlstad

Nytt år med nya tag?

Frivilliga vård och omsorgens specialister arbetar för en bättre vardag för personer med minnessjukdom

Blev du intresserad? Välkommen med i verksamheten.