Hallitus

PUHEENJOHTAJA

Irja Eskelinen, TM

VARAPUHEENJOHTAJA

Kaija Kaski, sairaanhoitaja AMK, muistihoitaja

HALLITUKSEN JÄSENET

Kati Koro, fysioterapeutti, YAMK-opiskelija

Mervi Myllyviita, lähihoitaja, muistihoitaja (eat)

Kaisa Niinistö, geronomi AMK, muistikoordinaattori, asumispalveluiden kehittäjä, työnohjaaja, kouluttaja

Satu Saarinen, lähihoitaja, muistihoitaja

Irma Salonen, dementiakodin johtaja, yrittäjä

Kaisa Schroderus, asiantuntijalääkäri, geriatrian erikoislääkäri

Milena Vanhala, sairaanhoitaja YAMK

Satu Wäre-Åkerblom, arkkitehti SAFA, esteettömyysasiantuntija

HALLITUKSEN VARAJÄSENET

Marja Immonen, sairaanhoitaja, muistikoordinaattori

Susanna Ruuhonen, geronomi AMK

Kirsi Uusimäki,sairaanhoitaja, yrittäjä