Muistiperheet yhteistyökumppaneina: Lupa puhua -hanke

Lupa puhua -hankkeen logo.

Siltoja muistiperheiden ja ammattilaisten välille – välineitä huolten puheeksi ottamiseen

Lupa puhua -hanke rakentaa hyviä kohtaamisia muistiperheiden ja heidän kanssaan työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten välille. Hankkeessa kannustamme huolten puheeksi ottamiseen, luomme rakentavan keskustelun mahdollisuuksia ja etsimme keinoja helpottaa ammattilaisen työtä. Päätavoitteenamme on lisätä kotona asuvien muistiperheiden jaksamista ja hyvinvointia.

Mukaan kehittämään!

Lupa puhua -hankkeen kasvoina toimivat kuvitteelliset Ulpu ja Paul, piirroskuva.
Kuva: Emmi Jormalainen

Lupa puhua -hankkeessa teemme käytännönläheistä kehittämistyötä yhdessä muistiperheiden ja ammattilaisten kanssa. Meillä on puitteet, sinulla on kokemus ja tieto. Voisitko antaa aikaasi hankkeemme kehitystyöhön?

Etsimme vuoropuheluun ja hankkeen kehitystyöhön sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä. Kohtaatko muistisairaita ja heidän läheisiään työssäsi tai työskentelet muistiasioiden parissa? Tule kertomaan tarpeistasi ja toiveistasi hankkeellemme!

Etsimme joukkoomme myös muistiperheitä. Asutteko puolisosi kanssa kotona, ja toisella teistä on diagnosoitu muistisairaus? Tulkaa kertomaan kokemuksianne ja toiveitanne ammattilaisille!

Lupa puhua -hankkeessa voit osallistua

  • vastaamalla kartoituskyselyihin ja jakamalla kyselyitä myös muistiperheille
  • ilmoittautumalla keskusteleviin työpajoihin
  • ideoimalla työvälineitä muistiperheiden ja ammattilaisten vuoropuhelun tueksi
  • ilmoittautumalla pilotteihimme ja koulutuksiimme
  • arvioimalla aikaansaannoksiamme
  • ryhtymällä Avainhenkilöksi edistämään puheeksi ottamista omalla alueellasi

Osallistu ja tule kuulluksi – meille on lupa puhua

Yhteistyökumppaneitamme ovat Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ryHelsingin Alzheimer-yhdistys ryHangon kaupunki ja Porvoon Careeria-oppilaitos.

Lupa puhua -hanke on osa Ikäinstituutin ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n koordinoimaa Elämänote-ohjelmaa.

Lupa puhua -hankkeen rekisteriseloste.

Tuettu Veikkauksen tuotoilla -logo.