ETNIMU-toiminta

ETNIMU-toiminnassa kehitetään toimintamalleja, joiden kautta voidaan tukea etniseen vähemmistöön kuuluvaa iäkästä henkilöä.

Toiminta syventää vuosina 2015-2017 toteutettua ETNIMU-projektia, jossa parannettiin etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien tietoisuutta aivoterveydestä ja muistiin liittyvistä asioista sekä edistettiin kulttuurisensitiivistä työotetta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden keskuudessa. Lue tästä lisää ETNIMU-projektista

ETNIMU-toiminta on päättynyt vuoden 2020 lopussa. Täältä löydät ETNIMU-toiminnan materiaalit:

https://etnimu.sumut.fi

ETNIMU-toiminnassa:

  • lisätään Suomessa asuvien etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien tietoa aivoterveyden edistämisestä.
  • syvennetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoa kulttuurisensitiivisestä muistityöstä.
  • kehitetään Muistitulkki-koulutusohjelmaa, minkä avulla parannetaan muistisairauden riskissä olevien vieraskielisten etnistaustaisten henkilöiden mahdollisuutta päästä muistisairauden alkukartoituksen piiriin.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

Siiri Jaakson

pääsuunnittelija, ETNIMU-toiminta

050 409 5199

siiri.jaakson@sumut.fi

Urve Jaakkola

suunnittelija, ETNIMU-toiminta

050 441 8002

urve.jaakkola@sumut.fi

Nina Pellosniemi

suunnittelija, ETNIMU-toiminta

050 322 0701

nina.pellosniemi@sumut.fi

Toimintaa tukee Veikkaus kohdennetulla toiminta-avustuksella.

ETNIMU -toiminnan rekisteriseloste