Aivoterveyden edistäminen

Aivoterveyteen vaikuttavat sekä fyysinen että psyykkinen terveytemme. Keho ja mieli toimivat yhteistyössä ja tarvitsevat toisiaan. Hyvinvointia ei voi mitata vain fyysisellä kunnolla. Myös mielen hyvinvoinnilla on suuri merkitys jaksamiselle.

Aivoterveyden heikkeneminen ja muistisairaudet eivät katso kieltä, kulttuuria tai kansalaisuutta. Asenne muistisairautta ja omaa terveyttä kohtaan muuttuu ymmärrettävän tiedon myötä.

Muistisairauteen suhtaudutaan eri kulttuureissa eri tavalla. Sitä ei aina koeta sairautena, eikä sen oireita ymmärretä. Etniseen vähemmistöön kuuluvalle iäkkäälle on iso asia saada ymmärrettävää tietoa ja sen myötä oppia ylläpitämään omaa aivoterveyttään. Heille on merkityksellistä oppia ymmärtämään oireitaan ja saada perustietoa muistisairauden alkuvaiheesta.

Muistin toimintaan ja aivoterveyteen liittyvää tietoa on paljon saatavilla. Aivoterveyttä edistämään! -opastus kokoaa keskeiset teemat yhdeksi helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Opastus on tarkoitettu Suomessa asuville etnistaustaisille, muistin toiminnasta kiinnostuneille. Opastuksessa neuvotaan käyttämään ETNIMU-toiminnan Aivoterveyttä edistämään! -opassarjaa.

Opastuksen saanut henkilö vie muistiin ja aivoterveyteen liittyvää tietoa eteenpäin omassa kulttuuripiirissään. Hän osaa huomioida kulttuuriryhmäänsä kuuluvien henkilöiden taustoja ja erilaisuutta.

Aivoterveyttä edistämään! -opassarjan kolme opasta muodostavat yhdessä työkalun, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat järjestää aivoterveyttä edistävää kurssitoimintaa. Kokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti etnistaustaisten ikääntyvien ryhmänohjaajille, mutta soveltuu hyvin kaikille aivoterveyden edistämisestä ja muistista kiinnostuneille. Materiaaleissa on pyritty minimoimaan kulttuurisidonnaisuus. Kokonaisuus on julkaistu suomeksi, viroksi, venäjäksi, englanniksi ja somaliksi.

Opastuksen teema on kaikille sama mutta sisältö ja toteutustapa vaihtelee kohderyhmän mukaan. Opastukset toteutetaan lähtökohtaisesti suomen kielellä mutta viron ja venäjänkielisille ryhmille opastus voidaan toteuttaa ilman tulkkia. Muun kielisille ryhmille tulee opastuksen tilaajan hankkia tulkki itse. Tulkin myötä ohjeistuksen rakenne hieman muuttuu, sillä silloin aikaa tarvitaan enemmän. Lisäksi opasuksessa välitetyn tiedon taso on eri ikääntyville (kotikäyttöön) ja ryhmänohjaajille (esim. kerhon perustamiseen tarkempi ohjeistus materiaalien käyttöön ottamiseen).

Eri kieliset Aivoterveyttä edistämään! -oppaat löydät täältä

Ota yhteyttä, mikäli haluat järjestää opastuksen omalle ryhmällesi!