ETNIMU-projekti 2015-2017

Etnistaustaisten ikääntyvien aivoterveyden edistäminen.

ETNIMU-projekti on päättynyt. Kiitämme lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja mukana olleita tahoja! Ilman teitä projekti ei olisi ollut mahdollinen.

ETNIMU-projektissa kehitettiin venäjän-, viron- ja somalinkielisille sekä romaniväestön ikääntyville ihmisille ja heidän läheisilleen asiakaslähtöistä ryhmätoimintaa.

Projektissa rakennettiin etnisen ja kulttuurisen taustan erityistarpeet huomioon ottavaa yhteistyötä ikäihmisten, heidän läheistensä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja oppilaitosten välille.

Projektissa:

  • jaettiin tietoa aivoterveydestä eri etnisille ryhmille heidän omalla äidinkielellään sekä kehitettiin ohjausta ja neuvontaa.
  • edistettiin kulttuurisensitiivisyyttä jakamalla projektissa saatua tietoa ja kokemuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
  • rakennettiin moniammatillinen tukiverkosto, jossa olivat mukana erilaiset monikulttuuriset yhteisöt.

Projektia tuettiin Veikkauksen tuotoilla.

Projektin tuotokset löydät täältä