Harjoittelijaksi

Suomen muistiasiantuntijat ry tarjoaa harjoittelumahdollisuuden geronomiopiskelijoille viimeiseen harjoitteluun (Vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoittelu). Tutustu Suomen muistiasiantuntijat ry:n toimintaan ja hankkeisiin, ja lähetä hakemus sähköpostitse. Kerro hakemuksessa itsestäsi, osaamisestasi sekä ideoistasi kehittämistyöhön liittyen.

Harjoittelu toteutuu pääosin etätyöskentelynä. Käytössä on harjoittelijalta harjoittelijalle -käytäntö.

Innokkaita opiskelijoita kädet ilmassa.
Kuva: Unsplash.

Harjoittelijalta harjoittelijalle -käytäntö

Hyvä perehdytys on oleellinen osa harjoittelussa ja työssä suoriutumista. Harjoittelijan tai uuden työntekijän perehdyttäminen työtehtäviin ja organisaation toimintaan tulisi tapahtua heti työn alussa. Jokaisella organisaatiolla tulisi olla ns. perehdytyspaketti tai suunnitelma siitä, miten harjoittelija tai uusi työntekijä perehdytetään. Myös se, kenen vastuulla perehdytyksen eri osa-alueet ovat, olisi hyvä olla organisaatiossa selvillä.

Perehdyttämiseen voi tuoda harjoittelijalta harjoittelijalle -käytännön. Tämä käytäntö sopii moniin sote-alan organisaatioihin, varsinkin järjestöihin. Käytäntö on sopiva esimerkiksi vanhustutkinnon viimeiseen, johtamisen ja kehittämisen harjoitteluun, jossa harjoittelijan tulee osata suunnitella ja ohjata omaa toimintaansa. Yksinkertaisuudessaan käytäntö tarkoittaa sitä, että harjoittelussa oleva siirtää harjoittelussa opittua tietoaan seuraavalle. Lisäksi harjoittelija raportoi seuraavalle harjoittelijalle työtehtävistään ja roolistaan työyhteisössä, sekä esittelee yleisesti harjoittelupaikkaa ja sen toimintaa.

Harjoittelussa oleva opiskelija tekee yhteistyötä harjoittelupaikan kanssa uuden harjoittelijan etsimisessä

Harjoittelija voi hyödyntää yhteyksiään tutkinto-ohjelmaansa ja kanssaopiskelijoihin. Harjoittelija voi suunnitella yhdessä harjoittelupaikan kanssa harjoittelupaikkailmoituksen, jossa mainitaan mahdollisuudet ja vaatimukset. Harjoittelupaikka voi ilmoittaa myös harjoittelumahdollisuudesta yleisesti. Tässä kohtaa on tärkeää, että harjoittelupaikalla on nähtävillä ilmoitus harjoittelumahdollisuudesta esimerkiksi kotisivuilla.

Ihannetilanteessa harjoittelussa olevalla on jo tieto seuraavasta harjoitteluun tulevasta opiskelijasta viimeistään harjoittelun loppuvaiheessa. Jos seuraavasta harjoitteluun tulevasta opiskelijasta ei ole vielä tietoa, voi harjoittelija tehdä perehdytyspaketin, johon uusi harjoittelija voi tutustua harjoittelunsa alussa.

Perehdytyspaketti voi sisältää esimerkiksi:

  • Lyhyt esittely harjoittelupaikasta, sen toiminnasta sekä ajankohtaisista suunnitelmista ja tavoitteista
  • Oman työnkuvan ja toiminnan esittely
  • Oma kokemus harjoittelusta; hyvät ja huonot puolet, miten harjoittelu vastasi tavoitteisiin
  • Miten harjoittelu vaikutti ammatilliseen kasvuun, mikä oli tärkeintä oman oppimisen kannalta
  • Mahdolliset kehittämisideat harjoittelupaikkaan liittyen
  • Lyhyesti omat tulevaisuudennäkymät ammatillisesti (ja miten harjoittelupaikka vaikutti niihin)

Harjoittelussa oleva opiskelija on yhteydessä seuraavaan harjoittelijaan

Harjoittelija kertoo seuraavalle harjoittelijalle lyhyesti esimerkiksi meneillään olevasta kehittämistehtävästään ja yleisesti ajankohtaisista asioista harjoittelupaikkaan liittyen. Näin tuleva harjoittelija voi alkaa jo alustavasti suunnitella harjoittelunsa sisältöä, tavoitteita sekä kehittämistehtävää. Tulevalle harjoittelijalle mahdollistuu tätä kautta myös käsitys tulevasta harjoittelupaikasta ja sen toiminnasta. Näin uusi harjoittelija voi valmistautua harjoitteluun ja päästä kiinni työtehtäviinsä heti harjoittelun alussa.

Harjoittelija tekee yhteenvedon seuraavan harjoittelijan kanssa

Harjoittelun lopulla opiskelija ottaa yhteyttä seuraavaan harjoittelijaan. Tilanteen mukaan sovitaan tapaaminen etäyhteydellä, puhelimitse tai paikan päällä harjoittelupaikassa. Vaihtoehtoisesti voidaan myös lähettää perehdytyspaketti seuraavalle harjoittelijalle. Tapaamisessa on tarkoitus tehdä ytimekäs perehdytys ja tarvittaessa vastata tulevan harjoittelijan kysymyksiin.

Yhtenä tavoitteena harjoittelijalta harjoittelijalle -käytännössä on vertaistuellisuus. Opiskelijat pystyvät samaistumaan harjoittelujen haasteisiin ja tavoitteisiin sekä ymmärtämään stressiä, joka voi liittyä harjoittelun aloitukseen. Käytännöllä voidaan helpottaa valmistautumista harjoitteluun. Käytännön on tarkoitus olla jatkuva. Sen ei ole tarkoitus vaikuttaa harjoittelupaikan ohjaajan rooliin, vaan ennemmin täydentää sitä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!