Muistitulkki-koulutusohjelma

ETNIMU-toiminta kehittää Muistitulkki-koulutusohjelmaa muistitestejä etnistaustaisille henkilöille tekevien ammattilaisten tueksi. Koulutusohjelman suorittaneilla on valmiudet tukea omaan kieli- ja kulttuuriryhmäänsä kuuluvia iäkkäitä. Heillä on tietoa ja ymmärrystä muistihäiriöistä ja muistisairauksista. He ovat tietoisia siitä, mistä saa apua ja mihin iäkkäitä tulee ohjata. He voivat vaikuttaa muistisairauden stigmaan jakamalla aiheesta ymmärrettävää tietoa omassa yhteisössään.

Muistitulkki on vapaaehtoinen henkilö, joka toimii suomenkielistä muistitestiä tekevän ammattilaisen tulkkina testitilanteessa.

Muistitulkki:

  • ymmärtää testitilanteen asettamat vaatimukset tulkkaukselle
  • osaa huomioida oman kulttuurinsa erityispiirteet
  • osaa välittää tietoa muistitestin tarkoituksesta etnistaustaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen
  • kykenee koulutusmateriaalin avulla kartoittamaan itsenäisesti etnistaustaisen asiakkaan erityispiirteitä huomioivia taustatietoja (esim. koulutustaso, milloin muuttanut Suomeen ym.)

Muistitulkki-koulutus on etnistaustaisille vapaaehtoisille tarkoitettu koulutusohjelma, joka koostuu teoriaopetuksesta sekä käytännönharjoittelusta. Koulutus on maksuton ja toteutetaan suomen kielellä.

Muistitulkki-koulutusohjelma sisältää:

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on ETNIMU_muistitulkki_logoRGB_smallW296-1.jpg

• muistihäiriöt, muistisairaudet, aivoterveys

• muistitestit (MMSE, Cerad)

• asiakkaan taustatietojen kartoitus

• tulkkaustaidon perustiedot

• asiakastietojen tietoturva

• harjoittelu muistihoitajan kanssa

Muistitulkki-koulutuksen suorittanut henkilö pystyy toimimaan tulkkina tukien muistitestin tekijää testitilanteessa sekä muistihäiriöiden alkukartoittamiseen liittyvissä toiminnoissa. Muistitulkki-koulutukseen voi hakea täyttämällä hakulomakkeen. Hakulomakkeen linkki päivitetään sivustolle pian!

Seuraava koulutusohjelma käynnistyy vuoden 2020 lopulla.