Projektin eteneminen

Alla on esitetty projektin työsuunnitelman mukainen eteneminen pääpiirteissään.

2013 Projektin käynnistäminen ja nykytilan kartoittaminen

 • projektin käynnistymisestä tiedottaminen ja esittelymateriaalien luominen
 • projektin työsuunnitelma, viestintä- ja arviointisuunnitelmat
 • yhteistyökumppaneiden kontaktointi ja sitouttaminen
 • nykytilan hyvien käytäntöjen ja solmukohtien kartoittaminen eri toimijoiden näkökulmista

2014 (-2016) Kunta- ja verkostoyhteistyö

 • kuntakumppaneiden alueilla paikallisten projektiryhmien työskentelyn käynnistyminen
 • solmukohtien kartoituksen raportointi ja kehittämistoimenpiteiden valinta
 • kehittämiskohteittaisten paikallisten työryhmien (8) perustaminen
 • kehittämistyön eteneminen kuntakumppaneiden ja yhteistyöverkostojen kanssa

2015 Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta yhteistyönä -toimintamallin muotoutuminen

 • kehittämiskohteittainen työryhmätyöskentely: toimenpiteiden suunnittelu, toteutus, juurruttaminen
 • materiaalin tuottaminen
 • osaamisen vahvistaminen
 • toimintamallin kuvaaminen
 • väliarviointi

2016 Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta yhteistyönä -toimintamallin juurruttaminen ja levittäminenProjektin osaprosessit ja laaja viestintä ovat jo itsessään osa juurruttamista ja levittämistä.1. Juurruttaminen kuntakumppaneiden alueilla

 • työryhmätyöskentely ja kehittämiskohteittaiset juurruttamissuunnitelmat
 • vuorovaikutus, yhteistyön avoimuus
 • tiedottaminen
 • koulutukset ja seminaarit
 • materiaali
 • muu alueellinen viestintä

2. Juurruttaminen ja levittäminen valtakunnallisesti

 • yhteistyö verkostojen sekä yhteistyökumppaneiden kautta
 • tilauskoulutukset
 • artikkelit
 • materiaalien ja julkaisujen levittäminen
 • internetsivut, somen kanavat
 • kansainvälinen yhteistyö
 • seminaarikiertue 2016
 • muu valtakunnallinen viestintä

2013 – 2016

 • arviointi arviointisuunnitelman mukaisesti
 • viestintä viestintäsuunnitelman mukaisesti
 • asiantuntijakoulutukset
 • ohjausryhmätyöskentely