Tilaa Lupa puhua -hankkeen sähköinen uutiskirje

Haluatko kuulla lisää SUMUn Lupa puhua -hankkeesta? Lupa puhua -hankkeemme sähköisessä uutiskirjeessä kerromme hankkeessa kehitetyistä, löytyneistä ja testatuista huolten ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamisen keinoista, välineistä ja hyvistä käytännöistä. Jaamme myös jo olemassa olevia, hyviksi koettuja välineitä. Uutiskirje on suunnattu ensisijaisesti sote-alalla toimiville, muistiperheiden parissa työskenteleville henkilöille, muistiperheille, sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Uutiskirje ilmestyy noin […]

Lue lisää…

Lupa puhua -hankkeen Avainhenkilö puheeksi ottamisen sanansaattajana

Lupa puhua -hankkeen Avainhenkilöt tapasivat yhteisessä etäkehittämispalaverissa 5.6.2020. Tapaamisessa keskusteltiin huolten ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamisesta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä muistiperheiden näkökulmasta. Mukana oli 6 innokasta Avainhenkilöä eri puolilta Suomea, heidän joukossaan muistihoitajia ja muita sote-alan osaajia sekä kokemusasiantuntijoita. Avainhenkilöiden tapaamisen ytimessä oli yhteinen tahtotila murtaa muistisairauksiin liittyviä ennakkoluuloja ja -asenteita. Erityisen tärkeäksi nousivat […]

Lue lisää…

Raportti: Miten meillä menee? -Poikkeustilanteen vaikutukset vieraskielisten ikääntyvien arkeen

Koronapandemian myötä järjestökentällä heräsi nopeasti huoli vieraskielisestä ikäväestöstä. Ovatko he saaneet tarpeeksi tietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja onko viranomaistieto saavuttanut myös vieraskieliset iäkkäät? Entä miten he pärjäävät uudessa rajoitusten mullistamassa arjessa? Viiden ikääntyvien vieraskielisten parissa toimivan järjestön tekemästä kyselystä ja sen pohjalta kootusta raportista käy ilmi, että viranomaisten rooli kontaktin ottajana tai avun antajana näyttäytyi pienenä. […]

Lue lisää…

Muistisairaiden peruspalvelujen karsiminen heikentää toimintakykyä

Emme tiedä, milloin koronaepidemia päättyy mutta tiedämme, että jo nyt liikkumisen rajoittaminen, palveluiden supistaminen ja muut poikkeustoimet heikentävät muistisairaiden elämänlaatua ja hyvinvointia. Kotona asuvat muistisairaat tarvitsevat toimintakyvyn tukemista, läheiset myös henkistä tukea ja ohjausta. Asiantuntevan tuen ja ohjauksen tarve on poikkeusoloissa entistä suurempi. Samaan aikaan muistihoitajia ja muistikoordinaattoreita on kuitenkin siirretty muihin tehtäviin, geriatrian- ja […]

Lue lisää…

COVID-19 -tiedote

Hyvä toimija ja SUMUn jäsen, Suomessa siirryttiin maaliskuussa poikkeusoloihin koronavirusepidemian vuoksi. Toukokuun alussa Suomen hallitus on tehnyt päätöksiä rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Emme tiedä, milloin koronaepidemia päättyy mutta tiedämme, että palveluiden supistaminen heikentää muistisairaiden elämänlaatua ja hyvinvointia. Haluatko kertoa korona-ajan kokemuksistasi? Lähetä sähköpostia SUMUn toiminnanjohtajalle tom.anthoni@sumut.fi Voimme julkaista Memo-lehdessä kertomuksia korona-ajan tapahtumista – nimettömänä tai nimelläsi, […]

Lue lisää…