Muistimatkasta inhimillisyyttä työhön Tuusniemellä

Lupa puhua -hankkeen Muistimatkaa kokeiltiin ensimmäisen kerran Tuusniemellä lokakuussa 2020. Keskeisessä osassa kokeilussa oli Muistimatkaan sisältyvä pysäkkitaulukko, joka toimi muistilistana ja keskustelun virittäjänä. Kokemukset kokeilusta olivat erittäin positiivisia. Muistimatka-tapaamisen valmistelua palvelukeskukseen siirtymisvaiheessa Muistimatkan kokeilu toteutettiin Tuusniemellä terveydenhoitaja Anni-Liina Voutilaisen aloitteesta. Tavoitteena oli saada sujuvuutta asiakasperheen palvelukeskukseen siirtymisvaiheeseen. – Valmistelin tapaamiseen Muistimatkan pysäkit -pohjan palvelutaloon siirtyvän […]

Lue lisää…

Service på svenska måste tryggas i social och hälsovårdsreformen

Modersmålet är viktigt! I Finland finns det närmare 200 000 personer som har någon form av minnessjukdom och lika många till med kognitiv nedsättning, antalet har en stigande trend. Den svenskspråkiga befolkningens andel utgör 5,2% av Finlands befolkning enligt Statistikcentralens uppgifter senaste år. Antalet personer med svenska som modersmål, som har en minnessjukdom kan därmed […]

Lue lisää…

Tiedote: Muistimatka-menetelmällä helpotusta puheeksi ottamiseen

Muistiperheiden kanssa haastavista aiheista puhuminen normalisoi vaikealta tuntuvia tilanteita ja auttaa muistiperhettä ymmärtämään muistisairautta. Suomen muistiasiantuntijat ry:n Muistimatka-menetelmä voi tarjota sosiaali- ja terveysalan työntekijöille tukea puheeksi ottamiseen. Suomen muistiasiantuntijat ry:n Lupa puhua -hankkeessa kehitteillä oleva Muistimatka-menetelmä helpottaa vaikeiden aiheiden puheeksi ottamista ja edistää muistisairauden ymmärtämistä. Muistimatka-menetelmän työvälineenä on pysäkkitaulukko, joka tuo esiin erilaisia muistisairauden tuomia […]

Lue lisää…

Mitä jos jätetään sanomatta ne asiat, jotka on jo sanottu monta kertaa?

”Muistiammattilaisena sitä kohtaa työssään erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Monilla asiakkailla ja perheillä haastava tilanne on voinut jatkua jo pitkän aikaa ja sitä on voitu käsitellä jo moneen otteeseen eri sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Tilanteet, ratkaisut, vastaukset ja kohtaamiset ovat saattaneet olla asiakkaalle samanlaisia kerta toisensa jälkeen. Toisinaan olen huomannut omassa työskentelyssäkin tiettyjä kaavoja, joiden […]

Lue lisää…

Muistimatkalla on lupa puhua

Lupa puhua -hankkeen vuoden 2020 työpajasarjassa syntyi Muistimatka, joka tukee muistiperheen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen välistä yhteistyötä sekä auttaa muistiperhettä tarkastelemaan omaa yksilöllistä matkaansa muistisairauden kanssa. Muistimatkaa tekemällä löysimme pysäkkejä, jotka kuvaavat pysähtymistä elämässä tapahtuvien muutosten äärelle, tai joilla tuki ja opastus olisi tarpeen, jotta matkaa voisi jatkaa luottavaisella ja turvallisella mielellä. Muistimatkan katsotaan […]

Lue lisää…