Rovaniemi

Päätoimijana kehittämistyössä Rovaniemellä toimii projektiryhmä. Projektiryhmä seuraa ja arvioi projektin etenemistä Rovaniemellä, osallistuu paikalliseen kehittämistyöhön ja koordinoi sitä yhdessä projektityöntekijöiden kanssa. Projektiryhmä levittää projektin tuottamaa tietoa, tuotoksia ja tuloksia omille verkostoilleen.

Projektiryhmän jäsenet

Kimmo Määttä, geriatri, muistipoliklinikka, projektiryhmän pj.
Merja Antikainen, sosiaalityöntekijä, LKS, neurologian poliklinikka
Jukka Hakola, verkostokoordinaattori, Rovaniemen kaupunki
Niina Jakovlev, kotiutushoitaja, kotihoito/palveluohjaus
Marjo Kaihua, lähihoitaja, päiväpalvelu, kotihoito
Irma Kallatsa, muistikoordinaattori, muistipoliklinikka
Riikka Koch, lakiasiainpäällikkö, Pohjolan Osuuspankki
Janne Lehisto, ylitarkastaja, Lapin maistraatti
Arja Mustamo, ylilääkäri, terveyskeskussairaala
Leila Rantakokko, terveydenhoitaja, lähiesimies, kotihoito
Sirpa Rapo, sosiaalityöntekijä, sosiaalipalvelukeskus, vammaispalvelut
Eeva Rossi, sosiaalityöntekijä, ikäosaamiskeskus
Leena Rusanen, SAS-hoitaja, kotihoito
Pauli Rytisalo, eläkeläinen
Airi Räisänen, muistihoitaja, muistipoliklinikka
Tuula Storhammar, kuntoutusohjaaja, LKS, neurologian poliklinikka
Tiina Torvinen, yleinen edunvalvoja, oikeusaputoimisto
Annika Väihkönen, muistiasiantuntija, Lapin muistiyhdistys ry
Anitta Ylitörmänen, terveydenhoitaja, Ounas-Saaren tiimi, kotihoito
Anneli Ylitalo, palveluesimies, kotihoito
Projektin työntekijät

Paikalliseen kehittämistyöhön liittyvä materiaali

Yhteenveto muistisairaan ihmisen etujen valvonnan hyvistä nykykäytännöistä ja solmukohdista Rovaniemellä.

PROJEKTIRYHMÄN KOKOUKSET

12.2.2014 klo 13-16 AsialistaMuistio
20.5.2014 klo 13-16 Asialista Muistio
25.11.2014 klo 13-16 Asialista Muistio
10.3.2015 klo 13-16 Asialista Muistio
26.5.2015 klo 13-16 Asialista Muistio
3.11.2015 klo 13-16 Asialista Muistio
28.4.2016 klo 13-16 Asialista Muistio
30.8.2016 klo 13-16 Muistio