Kannanotto ihmisarvoisen elämän puolesta

Suomen muistiasiantuntijat ry julkisti tänään 24.4. vanhuuspoliittisen kannanoton ihmisarvoisen elämän puolesta. Suomen muistiasiantuntijat ry kantaa huolta ikääntyvien kansalaisten ihmisarvoisesta elämästä ja kannustaa voimakkaasti julkista ja yhteiskunnallista keskustelua huomioimaan nykyistä monipuolisemmin ikääntyvät ihmiset ja ikääntyminen. Yhteiskunnallisessa keskustelussa painottuvat tänä päivänä kustannukset sekä kiistat maksajista ja resursseista. Tällainen keskustelu syyllistää palveluja tarvitsevat ja käyttävät vanhat ihmiset sekä aiheuttaa pelkoa tulevaisuuttaan miettivissä ikääntyvissä ihmisissä. Erityisen raskaasti syyllistäminen koskettaa muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään, koska he tarvitsevat tukea arkeensa. Kannanotto julkistettiin Muistikävelypäivässä Ravintola Lasirannassa Helsingissä. Kannanoton vastaanotti professori Pentti Arajärvi. Seminaarissa oli mukana paikalla lähes 80 muistiammattilaista. Kannanotto 2014Kannanotto 2014media-files/kannanotto-2014.pdf […]

Lue lisää…

Lausunto maistraattien toimipisteverkon supistamistyöryhmän loppuraportista

Suomen muistiasiantuntijat ry esittää vakavan huolen maistraattien toimipisteverkon supistamisesta. Maistraattien holhoustoimen palvelut on turvattava lähipalveluna muistisairaille ihmisille, sillä he ovat sairautensa ja kognitiivisten oireidensa vuoksi haavoittuvassa asemassa. Videoyhteyttä ei voi käyttää muistisairaan ihmisen kuulemiseen. Tulevissa yhteisissä asiakaspalvelupisteissä maistraatin holhoustoimen asiantuntijapalveluja tulee olla saatavilla paikan päällä kynnyksettömästi – ei etänä. […]

Lue lisää…