Lausunto maistraattien toimipisteverkon supistamistyöryhmän loppuraportista

Suomen muistiasiantuntijat ry esittää vakavan huolen maistraattien toimipisteverkon supistamisesta. Maistraattien holhoustoimen palvelut on turvattava lähipalveluna muistisairaille ihmisille, sillä he ovat sairautensa ja kognitiivisten oireidensa vuoksi haavoittuvassa asemassa. Videoyhteyttä ei voi käyttää muistisairaan ihmisen kuulemiseen. Tulevissa yhteisissä asiakaspalvelupisteissä maistraatin holhoustoimen asiantuntijapalveluja tulee olla saatavilla paikan päällä kynnyksettömästi – ei etänä. […]

Lue lisää…

Pienillä teoilla täyttä elämää! Tervetuloa Valtakunnalliseen Muistikävelypäivään 24.4. Helsinkiin

Miten omassa työssäsi voit vaikuttaa muistisairaan ihmisen arkeen positiivisesti? Millaista arkea ja millaisilla toimintatavoilla voimme tarjota? Voisiko arkeen lisätä hyviä asioita pienillä muutoksilla työtavoissa? Millaista arkea itse haluaisit ikääntyneenä viettää? Haluaisitko olla ikääntyneenä oman työpaikkasi asiakas?Näihin kysymyksiin haemme vastauksia Valtakunnallisessa Muistikävelypäivässä 24.4. Paikkana on Ravintola Lasiranta, Hakaniemenranta 6, Helsinki. Tule sinäkin kuuntelemaan, pohtimaan ja poimimaan ideoita omaan työyhteisöösi! […]

Lue lisää…

Uusi julkaisu muistikoordinaattorin työstä

Muistikoordinaattorin työ pintaa syvemmältä on kirja, joka tehtiin Muistikoordinaattorin työn vaatimukset ja voimavaratekijät -hankkeessa. Tiedotus- ja koulutushanke toteutettiin Suomen muistiasiantuntijat ry:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Hanke sai tukea Työsuojelurahastosta. Kirja julkaistaan vain sähköisenä. Muistikoordinaattorin työ pintaa syvemmältäMuistikoordinaattorin työ pintaa syvemmältämedia-files/Muistikoordinaattorin tyo pintaa syvemmalta.pdf […]

Lue lisää…