Hoitotahdon ilmaisuun on tulossa uusi lomake Suomen muistiasiantuntijat ry:stä

Työryhmässä ovat mukana sairaanhoitaja AMK Heidi Jahnsson, varatuomari Paula Kokkonen, projektikoordinaattori, TtM Elina Koponen, suunnittelija, sosiaaliohjaaja, logoterapeutti LTI Minna Laine, projektijohtaja, sosionomi YAMK Henna Nikumaa, perheoikeuden dosentti OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja geriatrian professori Raimo Sulkava. Työryhmän sihteerinä toimii Elina Koponen.
Hoitotahto on suullinen tai kirjallinen tahdonilmaisu, jolla henkilö voi antaa hoitoa koskevia määräyksiä ja toivomuksia siltä varalta, että hän ei enää itse pysty käyttämään itsemääräämisoikeuttaan.
Asiasta tiedotti: Jussi Ripsaluoma ja Maisa Toljamo