Tiedote: Muistimatka-menetelmällä helpotusta puheeksi ottamiseen

Muistiperheiden kanssa haastavista aiheista puhuminen normalisoi vaikealta tuntuvia tilanteita ja auttaa muistiperhettä ymmärtämään muistisairautta. Suomen muistiasiantuntijat ry:n Muistimatka-menetelmä voi tarjota sosiaali- ja terveysalan työntekijöille tukea puheeksi ottamiseen.


Suomen muistiasiantuntijat ry:n Lupa puhua -hankkeessa kehitteillä oleva Muistimatka-menetelmä helpottaa vaikeiden aiheiden puheeksi ottamista ja edistää muistisairauden ymmärtämistä. Muistimatka-menetelmän työvälineenä on pysäkkitaulukko, joka tuo esiin erilaisia muistisairauden tuomia muutoksia arjessa. Pysäkkejä ovat esimerkiksi diagnoosin vastaanottaminen, avun tarpeen lisääntyminen, ja uusien asioiden oppiminen.

– Haastavien aiheiden puheeksi ottamiseen tulee varata aikaa ja tarjota puhumisen mahdollisuus. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on tärkeää osoittaa kiinnostusta ja valmiutta kuunnella. Esimerkiksi kysymys ”Onko sinulla jotakin kysyttävää?” saattaa asettaa vastaajalle paineita siitä, että hänen täytyisi tietää, mitä hän tarvitsee. Onkin hyvä muistaa tarjota valmiita keskusteluaiheita Muistimatkaan liittyen, muistuttaa Lupa puhua -hankkeen projektipäällikkö Minna Kataja-Rahko.

Muistimatkan pysäkkitaulukkoa kokeiltiin ensimmäisen kerran Tuusniemellä lokakuussa 2020 muistiperheen palvelutaloon muuton yhteydessä. Muistimatka-tapaamisessa oli mukana muistiperhe ja heidän läheisiään, sekä terveyskeskuksen ja palvelutalon henkilökuntaa.

– Tapaamisessa kävimme läpi muistiperheen koko Muistimatkan tähän päivään saakka. Lisäksi käsittelimme perheen toiveita tulevaan liittyen, kertoo kokeilun käynnistänyt Tuusniemen terveyskeskuksen terveydenhoitaja Anni-Liina Voutilainen.

Osallistujille tapaaminen oli positiivinen kokemus. Muistiperhe pääsi käsittelemään sellaisiakin asioita, joita ei sote-ammattilaisten kanssa ollut käsitelty aiemmin. Palvelukeskuksen henkilökunnan edustajat saivat tietoa asiakkaiden elämänvaiheista, aiemmasta hoidosta ja ajankohtaisista tarpeista hoitoon liittyen.

– Sain itse työni tämän asiakasperheen kanssa päätökseen, ja varmistuin siitä, että olen välittänyt heistä oikeat ja riittävät tiedot palvelutaloon siirtymisvaiheessa. Se toi inhimillisyyttä työhön, Voutilainen kuvailee.

Muistimatkaa jatkokehitetään vuoden 2021 aikana tukemaan puheeksi ottamista erilaisissa muistiperheiden ja sote-alan ammattilaisten kohtaamistilanteissa.

Lisätietoja:
Minna Kataja-Rahko, projektipäällikkö
Lupa puhua -hanke, Suomen muistiasiantuntijat ry
minna.kataja-rahko@sumut.fi
p. 050 326 6004

Suomen muistiasiantuntijat ry (SUMU) on järjestö muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiville. Järjestö on valtakunnallinen koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimija.