Muistimatkalla on lupa puhua

Lupa puhua -hankkeen vuoden 2020 työpajasarjassa syntyi Muistimatka, joka tukee muistiperheen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen välistä yhteistyötä sekä auttaa muistiperhettä tarkastelemaan omaa yksilöllistä matkaansa muistisairauden kanssa. Muistimatkaa tekemällä löysimme pysäkkejä, jotka kuvaavat pysähtymistä elämässä tapahtuvien muutosten äärelle, tai joilla tuki ja opastus olisi tarpeen, jotta matkaa voisi jatkaa luottavaisella ja turvallisella mielellä.

Muistimatkan katsotaan usein alkavan hetkestä, jolloin tehdään jonkinlainen havainto siitä, että kaikki ei ole kohdallaan. Yleensä havainnon tekee joku muu kuin muutoksessa elävä henkilö itse. On myös mahdollista, että muutoksia arjessa tapahtuu hiljalleen, eikä selkeää alkupistettä ole. Tunnistaminen ja varhainen puuttuminen ovat suuressa roolissa onnistuneessa Muistimatkassa. Muistiperheen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen yhteinen Muistimatka alkaa yleensä ensimmäisestä yhteisestä tapaamisesta, jossa muistiasiat on toisen osapuolen taholta otettu puheeksi. Tämä tapaaminen on yksi Muistimatkan tärkeimmistä pysäkeistä.

Puheeksi ottamisen näkökulmasta Muistimatkan pysäkeillä toivotaan avointa ja rehellistä keskustelua. Useimmat muistiperheet eivät halua kohdata hyssyttelyä. Ennakointia pidetään erittäin tärkeänä ja sen katsotaan antavan parhaat eväät matkan jatkamiseen. Tieto siitä, minkälaisia pysäkkejä lähivuosina on odotettavissa voi auttaa muistiperheitä valmistautumaan tulevaan. Muistimatkan kyydissä pysyminen sekä asioiden ymmärtäminen ja käsittely vaatii jatkuvaa tiedonsaantia. Ajantasaista ja jatkuvaa koulutusta kaivataan niin perheille kuin ammattilaisille. Usein tiedonsaanti painottuu Muistimatkan alkuvaiheeseen, kun sitä voisi hyvin jakaa myös myöhempiin matkan vaiheisiin, tilannekohtaisesti ja yksilöllisesti.

Miten Muistimatkaa käytetään?

Muistimatkan työstäminen voidaan aloittaa tyhjällä pohjalla, yhteisesti keskustelemalla tai vaikka piirtämällä. Tukena voi käyttää Muistimatkan pysäkeistä tehtyä taulukkoa (alla liitteenä), joka toimii tulevan ja menneen muistilistana. Muistiperhe näkee taulukossa pysäkkejä, joita heidän arjessaan ei vielä ole ollut. Nämä pysäkit voivat herättää kielteisiä ja epäuskoisia tunteita sekä omaisilla että itse sairastuneella, mutta samalla auttaa ymmärtämään mahdollisia, rajujakin muutoksia tulevaisuudessa. Samalla taulukko tuo esiin pysäkkejä, joita muistiperhe on jo kohdannut Muistimatkallaan. Näiden pysäkkien muisteleminen ja käsitteleminen voi auttaa muistiperheen nykyisen tilanteen ymmärtämisessä ja siihen sopeutumisessa. Ammattilainen voi tukea Muistimatkan työstämistä muun muassa kertomalla tuntemiaan esimerkkitilanteita eri pysäkkeihin liittyen, sekä rohkaista perhettä esittämällä lisäkysymyksiä, ja sitä kautta osoittaa kiinnostusta perheen asioihin.

Työvälineenä Muistimatka-taulukko on muunneltava pohja, jonka on tarkoitus herättää keskustelua ja kysymyksiä haastavista aiheista muistiperheen elämässä. Muunneltavuus mahdollistaa sen, että taulukon pysäkit voidaan jakaa vielä täsmällisempiin osiin, jolloin muistiperhe voi nostaa keskusteluun pienetkin hetket heidän Muistimatkastaan. Muistimatka-taulukossa voi käyttää esimerkiksi värejä kuvaamaan pysäkkien herättämiä tunteita tai kirjoittaa ylös jokaisella pysäkillä nousseita kysymyksiä. Ammattilainen voi kirjata omia tukikysymyksiä taulukkopohjaan valmiiksi. Ammattilaiselle Muistimatkan tarkastelu muistiperheen kanssa tuo tietoa siitä, millä pysäkeillä tuen ja tiedon tarve on suurin sekä siitä, miten ammattilaisen tulisi eri pysäkeillä toimia. Muistimatkaa reflektoidessa ammattilainen voi myös saada omaan toimintaansa kehittämisideoita niin sanottuna asiakaspalautteena. Lisäksi Muistimatka toimii ammattilaiselle visuaalisena muistutuksena muistiperheen menneisyydestä. Näin esimerkiksi palveluasumiseen siirryttäessä muistiperheen merkitykselliset, positiiviset tai negatiiviset hetket ja vaiheet voidaan siirtää tiedoksi työntekijältä toiselle.

Muistimatka työvälineenä tuo muistiperheelle selkeän kokonaiskuvan heidän omasta, yksilöllisestä Muistimatkastaan. Muistimatka voi toimia tukena myös sellaisissa tilanteissa, joissa matkan menneessä osuudessa nousee käsittelemättömiä, hankalia asioita. Muistimatkaa työstämällä voidaan löytää hankalat asiat sekä voimavarat, joiden avulla tilanteista on selvitty. Menneiden asioiden muistelu voi tuoda helpotusta ja jopa ratkaista käsittelemättömiä asioita, jolloin ne eivät nouse enää myöhemmin pintaan. Ajan kuluessa asioista on usein helpompi puhua.

Voisitko Sinä hyödyntää Muistimatkaa työssäsi? Otamme mielellämme vastaan ajatuksiasi Muistimatkan pysäkeistä sekä keinoista, joilla pysäkkien sisältöä voisi nostaa keskusteluun.

Tukikysymyksiä Muistimatka-taulukon käyttöön:

  • Mitkä näistä pysäkeistä ovat tuttuja sinulle/teille?
  • Kertoisitko, mitä (tällä) pysäkillä tapahtui ja miltä se sinusta/teistä tuntui? Minkälainen kokemus se oli? Saitko/saitteko siihen tukea ja tietoa?
  • Oliko pysäkillä joku ammattilainen, joka antoi tietoa ja tukea?
  • Mitkä taulukon pysäkeistä askarruttaa/pelottaa eniten? Minkä takia?
  • Minkä koit tällä pysäkillä hyvänä asiana?
  • Mitä opit tällä pysäkillä?
  • Mistä sinulle oli eniten apua tällä pysäkillä? Mikä helpotti oloa?
  • Haluatko kysyä jostain pysäkistä lisää?
  • Tuleeko sinulle mieleen joku pysäkki, joka puuttuu taulukosta? Kertoisitko siitä enemmän?