Lupa puhua -hankkeen Avainhenkilö puheeksi ottamisen sanansaattajana

Lupa puhua -hankkeen Avainhenkilöt tapasivat yhteisessä etäkehittämispalaverissa 5.6.2020. Tapaamisessa keskusteltiin huolten ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamisesta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä muistiperheiden näkökulmasta. Mukana oli 6 innokasta Avainhenkilöä eri puolilta Suomea, heidän joukossaan muistihoitajia ja muita sote-alan osaajia sekä kokemusasiantuntijoita.

Avainhenkilöiden tapaamisen ytimessä oli yhteinen tahtotila murtaa muistisairauksiin liittyviä ennakkoluuloja ja -asenteita. Erityisen tärkeäksi nousivat sairauden ymmärtämisen ja hyväksymisen näkökulmat niin muistiperheiden kuin ammattilaistenkin toiminnassa. Tapaamisessa ideoitiin myös puheeksi ottamisen työkalupakkia. Työkalupakkia voi yhä ideoida Lupa puhua -hankkeen Padlet-seinällä.

Lupa puhua- hankkeen Avainhenkilöt totesivat, että työsarkaa puheeksi ottamiseen ja asennetyöhön liittyen on vielä paljon. Huojentavaksi koettiin keskusteleminen yhdessä muiden samalla tavalla ajattelevien kanssa.

Avainhenkilöiden osallistuminen ja oman asiantuntijuuden jakaminen Lupa puhua -hankkeen kehittämistyöhön on hankkeen etenemisen ja onnistumisen kannalta erityisen arvokasta.


Lupa puhua -hankkeen Avainhenkilö on vapaaehtoinen sote-ammattilainen tai muistiperheen edustaja, joka haluaa jakaa osaamistaan ja hyväksi koettuja käytäntöjä hankkeelle sekä toimii hankkeen sanansaattajana omalla alueellaan tai työyhteisössään. Avainhenkilö voi osallistua Lupa puhua -mallin tai työvälineiden ja koulutusten suunnitteluun, kouluttamiseen sekä tiedon jakamiseen.

Haluaisitko ryhtyä Lupa puhua -hankkeen Avainhenkilöksi? Ota yhteyttä Lupa puhua -hankkeen työntekijöihin!