Tiedote: Riittämättömyyden tunne leimaa muistiammattilaisen työtä

Suomen muistiasiantuntijat ry:n Lupa puhua -hanke toteutti syksyllä 2019 kyselyn muistiperheitä työssään kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kyselyn tulosten mukaan muistiammattilainen kohtaa työssään päivittäin muistiperheiden kotona pärjäämisen haasteita sekä omaishoitajien uupumista. Moni omaishoitoperhe on jaksamisen äärirajoilla, ja tukea pyydetään usein liian myöhään. Tarjottua apua voi myös olla vaikea ottaa vastaan.

– Kyselyn vastauksissa nousi muistiammattilaisten huoli siitä, että asiakkaat eivät kerro riittävän avoimesti asioistaan. Tällöin kotona asumisen tukeminen on haastavaa, kertoo Suomen muistiasiantuntijat ry:n Lupa puhua -hankkeen projektipäällikkö Minna Kataja-Rahko.

Muistiammattilaisen oman työn mahdollisuudet ja rajat ovat usein koetuksella. Asiakkaiden oikea-aikaisten palveluiden toteutumista vaikeuttaa sosiaali- ja terveysalan kentän osaamisen vaihteleva taso. Vastaajat korostivat myös kipeää tarvetta asenteiden muuttamiselle.

Työssään ammattilainen tunnistaa muistiperheiden arjen haasteita, iloja ja voimavaroja. Silti palvelurakenne ja työnkuva voi estää asiakkaiden tarpeiden kohdatuksi tulemisen. Palvelurakenne voi heikentää ammattilaisen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, mikä lisää ammattilaisen riittämättömyyden tunnetta. Moni vastaaja kuvasi työtään yksinäiseksi ja vastuulliseksi. Aikaa ei välttämättä jää verkostojen ja kollegoiden avun hyödyntämiseen.

– Nyt liikutaan ammattietiikan ytimessä. Työn tueksi tarvitaan välineitä, jotka samalla helpottavat myös muistiperheiden jaksamista ja vastaavat tuen tarpeisiin, Kataja-Rahko toteaa.

Suomen muistiasiantuntijat ry (SUMU) on järjestö muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiville. Järjestö on valtakunnallinen koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimija.

Lisätietoja:
Minna Kataja-Rahko
projektipäällikkö, Lupa puhua -hanke
Suomen muistiasiantuntijat ry
minna.kataja-rahko@sumut.fi
p. 050 326 6004