Vuoden Muistiteko 2016 -palkinto SámiSoster ry:lle

Muun muassa järjestön Muittohallat – Muistutella -hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää saamelaisten muistisairaiden ihmisten kokonaisvaltaista toimintakykyä ja vireyttä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea muistisairaiden ihmisten kotona asumista sekä heidän läheisiään muistisairaan ihmisen kohtaamisessa ja tukemisessa. Hankkeessa valjastetaan avuksi ihmisten omat voimavarat, vahvuudet, kokemukset ja näkemykset arjesta. Toimintaa on toteutettu saamelaisten oman kulttuurin lähtökohdista ja saamenkielellä. RAY:n Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa tähdätäänkin kulttuurisensitiivisten työmuotojen kehittämiseen.
Erityismaininta Vuoden Muistiteko 2016 -palkinnossa annetaan SámiSoster ry:n puheenjohtaja Ristenrauna Maggalle, joka pitkän linjan toimijana on ansiokkaasti edistänyt saamelaisten ikäihmisten ja muistisairaiden ihmisten hoidon kehittämistä. Magga on myös toiminnallaan myötävaikuttanut siihen, että Lapin alueen saamelaiskunnissa on aktivoiduttu ja pyritty yhdenmukaistamaan muistityön osaamista.
SámiSoster ry on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan järjestö. Sen tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin kentällä. Yhdistyksen toimintaan kuuluu muun muassa saamen- ja suomenkielinen vertaistuki-, leiri- ja tapahtumatoiminta, asiantuntijaluentojen ja koulutusten järjestäminen, materiaalin julkaiseminen, kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä sosiaali- ja terveysalan asioista tiedottaminen.
Aikaisemmat Vuoden Muistiteko -tunnustuksen saaneet tahot näet

.