Uusi lääkärinlausuntopohja kyvystä tehdä oikeustoimi

Jos muistisairaus on varhaisessa tai lievässä vaiheessa ja henkilö ymmärtää edunvalvontavaltuutuksen merkityksen, kykenee hän silloin usein kyseisen oikeustoimen tekemiseen. Tällöin on kuitenkin hyvä pyytää lääkäriltä lausunto henkilön kelpoisuudesta edunvalvontavaltakirjan liitteeksi.