Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta – uusi työväline ohjaukseen ja neuvontaan

Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä -projektimme Rovaniemen työryhmässä on tehty toimintaohje sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ennakoinnin keinoihin ja edunvalvontaan liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Toimintaohje sisältää perustietoa edunvalvontavaltuutuksesta, hoitotahdosta, valtakirjavaltuutuksesta ja edunvalvonnasta sekä konkreettisia ohjeita neuvontatyöhön. Toimintaohje on vapaasti hyödynnettävissä myös muissa kunnissa.Toimintaohje löytyy Edunvalvontaprojektin nettisivujen Tuotoksetkehitamme.php?udpview=mieytuotokset –alasivulta. Tutustu ja ota työvälineeksesi!Lue lisää toimintaohjeesta ja sen työstämisestä myös Edunvalvontablogistakehitamme.php?udpview=mieyblogi.