Oikeus omanlaiseen elämään -tilaisuuden 7.5. lehdistötiedote julkaistu

Onko muistisairaalla oikeus omanlaiseen elämään?Muistisairaus ei poista itsemääräämisoikeutta. Myös muistisairas ihminen voi kyetä pätevällä tavalla ilmaisemaan tahtonsa ja tekemään päätöksiä. Niin kauan kuin hän kykenee itse päättämään asioistaan, on hänen tekemälle ratkaisulle annettava etusija. Jokaisella muistisairaalla ihmisellä on oikeus omanlaiseen elämään ja omannäköiseen tulevaisuuteen. Rovaniemellä keskustellaan muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja kunnioittamisesta Hotel Santa Clausissa 7.5.2015 alkaen klo 12.00. Tilaisuuden työryhmä on tavattavissa hotellilla klo 11.00 alkaen. Maksuttomassa Oikeus omanlaiseen elämään -tilaisuudessa kuullaan puhetta sekä muistisairaiden ihmisten ja heidän omaisten että hoitohenkilöstön ja oikeusalan ammattilaisten näkökulmista. Tilaisuudessa paneudutaan myös hoitotahtoon ja edunvalvontavaltuutukseen eli keinoihin, joilla jokainen voi varautua mahdolliseen tulevaan oikeudellisen toimintakyvyn heikentymiseen. Näillä oikeudellisen ennakoinnin keinoilla voi varmistaa oman tahtonsa toteutumisen myös tilanteessa, jossa ei kenties itse pysty enää päättämään tai omia asioita hoitamaan. Rovaniemi on mukana kuntakumppanina Suomen muistiasiantuntijat ry:n Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyössä –kehittämishankkeessa vuosina 2013-2016. Hanketta rahoittaa RAY. Tavoitteena on kehittää eri toimijatahojen yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista oikeudellisissa kysymyksissä sekä oikeusalan ammattilaisten osaamista muistisairaan ihmisen kohtaamisessa. Itsemääräämisoikeus ja oikeudellisen ennakoinnin keinot ovat hankkeessa keskeisiä kysymyksiä.Joka päivä Suomessa sairastuu johonkin etenevään muistisairauteen 36 ihmistä, mikä tekee vuodessa 13 000 ihmistä. Suomessa muistisairaita ihmisiä arvioidaan olevan noin 120 000, heistä 85 000 kohdalla voi puhua keskivaikeasta tai vaikeasta muistisairaudesta. Rovaniemellä heistä asuu hieman yli tuhat. Oikeus omanlaiseen elämään Rovaniemi 7.5.2015 OHJELMAOikeus omanlaiseen elämään Rovaniemi 7.5.2015 OHJELMA/wp-content/uploads/2020/02/Oikeus omanlaiseen elämään tapahtuma 7 5 2015.pdf Lisätietoja: projektikoordinaattori Jukka HakolaRovaniemen kaupunkifix02( “”, “jukka.hakola”,”rovaniemi.fi” );puh. 040 506 0107projektijohtaja Henna NikumaaSuomen muistiasiantuntijat ryfix02( “”, “henna.nikumaa”,”muistiasiantuntijat.fi” );puh. 050 414 7706